Trosopplærer Sandnessund/Hillesøy og koordinator Kvaløy-menighetene

Silje Johnsen

92 84 37 45

Send epost

Diakoniarbeider

Trine Kvitberg

90 58 62 53

Send epost

Kateket

Helle Beate Langhaug

95 06 92 15

Send epost

Sokneprest

Dag Sæter

40 40 31 86

Send epost

Kirketjener

Cecilia Ulriksen

41641889

Send epost