Trosopplærer Sandnessund/Hillesøy og koordinator Kvaløy-menighetene

Silje Johnsen

92 84 37 45

Send epost

Diakoniarbeider

Trine Kvitberg

90 58 62 53

Send epost

Menighetspedagog i kateketstillingen

Helle Beate Langhaug

95 06 92 15

Send epost

Sokneprest

Dag Sæter

40 40 31 86

Send epost

Kirketjener

Cecilia Ulriksen

41 64 18 89

Send epost