Vielse


Alle kirker og kapeller i Tromsø er åpne for vielser. Det hender at vi også vier brudeparet på andre steder, for eksempel på fjellet eller en strand. Dette må i hvert tilfelle avtales med den aktuelle presten.

 

Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med to vitner til stede. Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig.

En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i en av våre kirker kan være enkelt eller påkostet. Brudeparet kan være unge eller godt voksne, og Den norske kirke vier i dag også to personer av samme kjønn.

Brudeparet kan feire dagen med familie, slekt og venner. Eller de kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirka blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsigning.

Musikken er for mange en viktig del av bryllupet. Kantorene i Tromsø har høy faglig kompetanse og bidrar gjerne med råd om musikk- og salmevalg slik at seremonien blir en god opplevelse. Salmer og sanger avtales på forhånd med forrettende prest, og det er organistens/kantorens ansvar å godkjenne det musikalske stoffet som skal brukes ved vielsen. I kirkene i Tromsø brukes det bare levende musikk, dvs. ikke avspilt musikk som f. eks. fra telefon, CD, osv.

Alle par som har giftet seg borgerlig er velkommen til kirka for å be om forbønn for samlivet.

KONTAKTSKJEMA for vielse som du kan fylle ut og sende til Tromsø kirkelige fellesråd for å reservere en kirke til vielse eller forbønnshandling, finner du lenger ned på denne siden. Bestillinger tas imot for inneværende år, neste år og for året deretter, men bestillinger for vielser to år fram i tid kan først tas imot fra november inneværende år. Bruk kommentarfeltet dersom skjemaet ikke inneholder rett årstall ved valgmulighetene. Brudepar med bostedsadresse i Tromsø kommune kan velge fritt blant alle kirker i Tromsø, og vielsen vil være gratis hvis minst en av de to som gifter seg, er Dnk-medlem. Hvis derimot ingen av brudefolkene har bostedsadresse i Tromsø kommune eller ingen av brudefolkene er Dnk-medlem på vigselstidspunktet, koster vielsen kr 8620,-  (Domkirken, Elverhøy kirke og Tromsdalen kirke) hhv. kr 8320,- (alle andre kirker). Satsene gjelder for vielser i inneværende år og faktureres i etterkant av vielsen. 

VIKTIGE SKJEMAER

Paret skal fylle ut skjemaet Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene. Ved navneendring skal det sendes Meldingsskjema for navneendring til folkeregisteret. Forloverne fyller ut Forlovererklæring. De som skal gifte seg i utlandet må ordne papirene i Norge. Nødvendige skjema fås også på Folkeregisteret, og som regel foregår hele prosessen elektronisk via ALTINN.

FOLKEREGISTERET

Det er Folkeregisteret som undersøker om de som vil gifte seg oppfyller vilkårene for ekteskap. Dette kan ikke vigselspersonen/presten gjøre. Prøvingsattesten fra Folkeregisteret blir vanligvis sendt per mailvedlegg (PDF)  til brudeparet, men kan også sendes som vanlig brev til en av brudefolkenes bostedsadresse. Attesten skal leveres til den som skal foreta vigselen. Her i Tromsø er det kirkekontoret som sørger for at prestene får papirene de trenger for en vielse, og derfor er det best å videresende attesten til kirkekontoret: post@kirken.tromso.no (eller til Tromsø kirkelige fellesråd, Skippergata 16 A, 9008 Tromsø, dersom attesten sendes som vanlig brev). Attesten er gyldig i fire måneder.

VIGSELSATTEST

Vigselspersonen melder vigselen til Folkeregisteret, som utsteder den endelige vigselsattesten. Brudeparet får som regel med seg en signert og stemplet kopi av prøvingsattesten fra vigselspersonen. Denne gjelder som midlertidig attest og kan være nødvendig ved bryllupsreise i utlandet rett etter vigselen.

TIDLIGERE EKTESKAP
Dersom noen av brudefolkene har vært gift tidligere og folkeregisteret ikke har registret skilsmisse eller dødsfall, må personen legge fram bevis for at ekteskapet er opphørt. Utenlandsk skilsmissebevilgning eller dom må først godkjennes av statsforvalteren. Den som har vært gift, og som levde i formuefellesskap da ekteskapet opphørte, må i visse tilfeller ha erklæring fra tidligere ektefelle om status i skiftet.

UTENLANDSKE STATSBORGERE
En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge må framlegge attest fra offentlige myndigheter i hjemlandet som beviser at det ikke er noe til hinder for at det blir inngått ekteskap. I tillegg er det nødvendig med dokumentasjon på oppholdstillatelse hvis man ikke allerede har arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse.

Dersom du har flere spørsmål i forbindelse med vielser, ta kontakt for ytterligere informasjon på telefon 77 60 50 90.