Konfirmasjon i Sandnessund og Kvaløy sokn


Det er elektronisk påmelding for Konfirmant 2022. Du finner lenke til skjema nederst på siden.

Alle med:
Vi ønsker å tilrettelegge for at alle skal kunne delta i undervisning og å bli konfirmert. For å få til dette må vi ha god kommunikasjon. Derfor ønsker vi å få vite om det skulle være noe om den enkelte konfirmant, noen utfordringer i forhold til helse, sosialt, kognitivt eller annet. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan få til en tidlig dialog og kunne tilrettelegge på best mulig måte. 

Datoene:
Datoene for konfirmasjon i 2022 er 7.5, 8.5, 14.5, og 15.5. Klokka 10.30 og klokka 13.00 alle dagene. Det er maks 12 konfirmanter pr gudstjeneste. (24 stykk pr dag) 
Alle disse er i Kvaløy kirke. 

Undervisningen:
Vi har undervisningsgrupper etter hvilke datoer konfirmasjonene er på. 
7. mai har undervisning på mandager fra 15:00 til 17:00 og heter Mandagsgruppa.
8. mai har undervisning på tirsdager fra 15:00 til 17:00 og heter Tirsdagsgruppa.
14.mai har undervisning på onsdager fra 13:00 til 15:00 og heter Onsdagsgruppa.
15. mai har undervisning på torsdager fra 15:00 til 17:00 og heter Torsdagsgruppa. 
De av konfirmantene som går på Storelva skole, kan fritt velge dato, men har undervisning på onsdager fra 16:00 til 18:00 og heter Storelvagruppa. 
De konfirmantene som går på andre skoler, kan fritt velge dato, men vi har undervisning på torsdager fra kl 18.00 til 20.00 og de heter Kveldsgruppa. 
Undervisningen er lagt opp slik at det blir ca 5-7 undervisninger før jul og 7-9 etter jul. Hver undervisning varer i 2 timer og vi bruker lokale i Slettatorget 8 for de fleste gruppene. 

Gudstjenester:
Alle konfirmantene må delta på minst 8 gudstjenester. Noen velger de selv og andre er obligatoriske. Det smarte er å være på 4 gudstjenester før jul og 4 etter. 

Valgemner:
Hver konfirmant skal velge et valgemne der det skal brukes minimum 8 timer på dette emnet.  Dette velges i september og vi sender ut epost med informasjon om dette. 
Presentasjonsgudstjenestene: Det blir gudstjenester med presentasjon av konfirmantene i september. En søndag for Kvaløy sokn og en søndag for Sandnessund sokn. Nærmere dato kommer. 

Mobiltelefoner og energidrikker:
Vi ønsker oss en mobilfri undervisning. (Mobilen på lydløs og ikke i bruk) Og det er ikke tillatt med noen form for energidrikk. 

Gudstjenestemedhjelper:
Hver konfirmant får i oppgave å være gudstjenestemedhjelper under en av gudstjenestene i løpet av konfirmantåret. Det er 2-3 gudstjenestemedhjelpere på hver gudstjeneste. 

Leir:
Det blir leir. Dato ikke endelig bestemt. Det vil komme mer informasjon om dette på foresatte-møtet i høst.  

Diakoniaksjoner:
Vi har to diakoni- aksjoner, en lokal og en global. «Lys i mørket» i november og «Fasteaksjonen» i uka før påske. Konfirmantene selger lys og går med bøsser. Fasteaksjonen vil også foregå digitalt. Og vi har stort behov for frivillig hjelp fra foresatte for å kunne gjennomføre disse aksjonene. 

Kostnader: 
Det koster 800 kr og betales inn på konto 4750 16 74555 og merkes med Konfirmant 2022 og konfirmantens navn. Må innbetales innen 1.10.21
HUSK: legg inn konfirmantens epostadresse og telefon-nummer der det står om konfirmanten. Legg inn foresattes telefon-nummer og epostadresse der det står om de foresatte. (Har ikke konfirmanten egen epostadresse eller telefon-nummer; la disse feltene stå åpen, evt skriv nei). På denne måten når vi alle de vi skal nå til enhver tid. 

Dåp: 
Alle konfirmantene må være døpt før de kan konfirmeres. Om de ikke er døpt, er det fint å feire dåp av konfirmanter på en av våre obligatoriske gudstjenester, for eksempel Lysmesse før jul.  Det er også mulig å velge en annen gudstjeneste eller etter avtale.

Menighetene på Facebook:
Lik og følg gjerne våre sider på Facebook: Hillesøy menighet, Kvaløy kirke og Sandnessund menighet. 

Vennlig hilsen

Helle Langhaug
I kateketstilling.
Helle.langhaug@kirken.tromso.no
95069215


  Åpner 1.juni.


NB! 

Ved feilmelding vennligst ta kontakt med konfirmantansvarlig på e-post for bekreftelse av påmelding: helle.langhaug@kirken.tromso.no

 

Konfirmantpåmelding