Konfirmasjon


Konfirmant 2022

Påmeldingen åpner 1. juni 2021. Datoer for undervisning og konfirmasjon vil bli publisert fortløpende. Følg med på nett og Facebookside!

Konfirmantsamlinger
Vi samles som hovedregel på onsdager i Domkirken. Da kommer vi inn via sidedøren til venstre for hovedporten. Det er for å unngå at turistene kommer inn samtidig. Partiene begynner etter planen kl. 13.30,og varer til 14.30. Vi har samvær med undervisning/aktivitet og enkelt måltid. 

Mobiltelefoner og energidrikker:
Vi ønsker oss en mobilfri undervisning. (Mobilen på lydløs og ikke i bruk) Og det er ikke tillatt med noen form for energidrikk.

Første samling vil være et informasjonsmøte, hvor vi vil gi praktiske opplysninger, og det vil være mulig å stille
spørsmål. Undervisningen vil tilrettelegges etter at vi har fått flere opplysninger om høsten.

Dere vil få dette tilsendt på mail når planen foreligger.

Tilrettelegging
Har du en konfirmant som trenger ekstra tilrettelegging (f.eks en utviklingshemming) kan undervisningen skje som en kombinasjon av vanlig undervisning og deltakelse i UNIK. UNIK er månedlige samlinger i Tromsø domkirke. Her kan du lese mer om UNIK. Har du en konfirmant som har andre utfordringer (allergier, psykiske utfordringer, dysleksi o.l) er det fint om vi får vite det så tidlig som mulig. All slik informasjon behandles som taushetsbelagt.  

Gudstjenester:
Alle konfirmantene skal delta på minst 8 gudstjenester gjennom konfirmantåret. Noen velger de selv og andre er obligatoriske og del av konfirmantåret.

Gudstjenestemedhjelper (ministrant) og deltakelse av foresatte:
Hver konfirmant vil delta som gudstjenestemedhjelper (ministrant) i en av gudstjenestene i løpet av konfirmantåret. Vanligvis har vi med oss 2-3 ministranter på hver gudstjeneste. Når din konfirmant er ministrant deltar også du/dere som foresatte. Foresatte hjelper til med kirkekaffe og har med kake/boller den dagen. 

Deltakelse utenom de vanlige undervisningsdagene og deltakelse av foresatte:
Konfirmantene skal også delta noe inn i det ordinære menighetsarbeidet. Dette gjøres etter nærmere avtale med den enkelte konfirmant. Et par konfirmantsamlinger skjer i en helg. Konfirmantene deltar også i to aksjoner. Før jul selger de lys til inntekt for Kirkens bymisjon og før påske deltar de i Kirkens nødhjelps fasteaksjon og går med bøsser. Foresatte tegner seg opp på en liste på høsten og velger seg oppgaver der de kan bistå praktisk gjennom året.  

Dåp 
Alle konfirmantene må være døpt før de kan konfirmeres. Konfirmanter som ikke er døpt deltar på vanlig måte gjennom konfirmantåret. På våren planlegger vi dåp sammen med konfirmant/foresatte. Denne skjer i en ordinær gudstjeneste eller i en egen seremoni. 

Viktige hendelser:
Høstsemester
- Presentasjonsgudstjeneste søndag 19. september
- Informasjonsmøte 21. september kl 18 for konfirmanter og foreldre, enkel servering
- Lys i mørke-aksjon for Kirkens bymisjon i november

Vårsemester
- Leir i Kroken kirke (sover hjemme)
- Fasteaksjonen 5. april
- Forberedelse til samtalegudstjeneste
- Samtalegudstjeneste: Forberedelser til konfirmasjon og bilder

8.mai: Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11 (og ved behov kl. 13)

Konfirmantavgiften er i år på kr 850 og vil dekke alle utgifter i forbindelse med leir, materiell og annet utstyr som trengs. Hvis noen ikke har anledning til å betale kan dere ta kontakt med konfirmantprest Sindre, så finner vi en ordning.

NB! Det er viktig at vi får kontaktopplysninger til både konfirmant og foresatt ved påmelding.

Har du noen behov i undervisningen eller bare lurer du på noe?

Har du spørsmål om konfirmasjon, ta gjerne kontakt: Sindre Mathias Hasselknippe: sindre.hasselknippe@kirken.tromso.no, 
og Gry Dørnberg Olsen: gry.olsen@kirken.tromso.no

 

NB! Ved feilmelding vennligst ta kontakt med konfirmantansvarlig på e-post for bekreftelse av påmelding: gry.olsen@kirken.tromso.no

 

Konfirmantpåmelding

Digital ressurs for konfirmanter

 
 

TEMA: Gudstjenesten

Alle konfirmanter deltar på gudstjenester gjennom konfirmanttiden, også som prestens medhjelpere. Men hvor mye vet du om hva en gudstjenest...

Les mer

 

Tema: Dåpen

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, u...

Les mer

 

Påsken - den viktigste høytiden i kirkeåret

Påsken er den første offisielle kristne høytiden. Vi feirer påske til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse.  Hva vet du ellers om pås...

Les mer

 

Hva vet du om bønn?

Bønn  har blitt praktisert av religiøse mennesker i flere tusen år. «Hva er tro annet enn bønn,» spurte Martin Luther. Nederst på siden fin...

Les mer

 

Fasteaksjonen 2021

Hva vet du om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2021? Ta quiz her!  

Les mer

 

Den barmhjertige samaritan

Den barmhjertige samaritan er en lignelse i Evangeliet etter Lukas i Det nye testamente. Ta quiz her!

Les mer

 

De ti bud

Hva vet du om De ti bud? Ta quiz her!

Les mer

 

Juleevangeliet

Juleevangeliet er fortellingen om Jesu fødsel slik den er nedskrevet i Lukasevangeliet kapittel 2, vers 1–20

Les mer

 
 

Tema: Jesus

Troen på Jesus som verdens frelser er det mest sentrale innholdet i kristendommen. Navnet kristendom er utledet av hederstittelen Kristus, ...

Les mer

 

Tema: Bibelen

Hvor viktig kan egentlig en bok være? Bibelen forteller oss om hvem Gud er - og hvem vi er.

Les mer