Konfirmasjon i Ullsfjord menighet


Konfirmasjonstiden i kirken er en fin og spennende tid. På denne siden vil du etter hvert finne relevant informasjon til deg som skal være konfirmant hos oss.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Har du spørsmål om konfirmasjon i Ullsfjord menighet, ta kontakt med Cathrine Kjeldsberg: cathrine.Kjeldsberg@kirken.tromso.no

 

Påmelding til konfirmantåret 2021/22 åpner 1.juni 2021

NB! 

Ved feilmelding vennligst ta kontakt med konfirmantansvarlig på e-post for bekreftelse av påmelding: cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no

 

Konfirmantpåmelding