Konfirmasjon i Kroken menighet


Velkommen som konfirmant i Kroken kirke! 
Kroken kirke er et sted hvor du som ungdom kan komme og være deg selv. Det er et sted du kan oppdage tro, og snakke om livet basert på dine erfaringer. Hos oss er det er rom for både tro, tvil, undring, aktivitet, lek og spørsmål.

Å delta på konfirmasjon i Kroken omfatter
- Undervisning onsdager 
- Deltagelse på minst åtte gudstjenester
- Medhjelper på minst én gudstjeneste
- Deltagelse på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp før påske 
- Konfirmantleir i juni
- Konfirmasjon i Kroken kirke lørdag 3.9 eller søndag 4.9 2022

Tidspunkt
Kroken menighet er den eneste av kirkene i byen som tilbyr høstkonfirmasjon. Konfirmantåret for konfirmantene i Kroken kirke starter opp i desember, og varer frem til første helg i september.
Konfirmasjoner i 2022 vil finne sted i Kroken kirke 3. og 4. september.
Konfirmantundervisning skjer i all hovedsak på onsdager i tidsrommet kl. 13.00 - 18.00 (tidspunktet er avhengig av hvor mange konfirmanter og grupper vi har).

Leir
Konfirmantene i Kroken kirke reiser på leir i juni måned. Tidspunkt og sted kommer.

Om du ikke er døpt
Du kan starte undervisningen selv om du ikke er døpt, men du må være døpt før du blir konfirmert. Nesten hvert år er det konfirmanter som lar seg døpe. Konfirmanten kan døpes i en gudstjeneste, eller på en vanlig ettermiddag

Ulike behov under konfirmasjonsåret
Vi ønsker å gi et tilbud til alle. 
Ungdom med særskilte behov og som trenger tilrettelagt undervisning bes ta kontakt tidlig slik at forholdene kan legges til rette.

Avgift
Konfirmantavgiften i Kroken menighet er på kr. 1600,-. Denne avgiften er høy i forhold andre Tromsømenigheter, og det er fordi vi er den eneste menigheten som reiser på leir.
Innbetalingen gjøres til Kroken menighet til konto 1503.09.21442 og merkes med Konfirmant 2022 og konfirmantens navn.

Menigheten på Facebook
Følg med på hva som skjer i vår menighet på vår Facebook-side, Kroken kirke

Spørsmål og henvendelser
Ta kontakt med trosopplærer i Kroken kirke, Inger Lise Lohne: inger.lohne@kirken.tromso.no
 

NB! Påmelding for konfirmantåret 2022 åpner 1.juni kl 12. 

Ved feilmelding vennligst ta kontakt med konfirmantansvarlig på e-post:  inger.lohne@kirken.tromso.no

 

Konfirmantpåmelding