Konfirmasjon i Grønnåsen kirke

Konfirmantåret 2021/2022 i Grønnåsen kirke er for ungdom født i 2007. Det er elektronisk påmelding til konfirmasjon i Grønnåsen kirke. Påmeldingen åpner 1. juni. Påmeldingsfrist er 1.oktober. Påmeldingsskjema finner du nederst på siden.


Konfirmasjonsdatoer
Datoer for konfirmasjon 2022 er 26. mai, 28. mai og 29. mai. Konfirmasjonsdato velges i forbindelse med påmelding. 

Undervisning i konfirmantåret
Undervisningen starter opp tidlig i november 2021. Dette er senere enn vanlig siden vi skal gjennomføre utsatte konfirmasjoner for konfirmantåret 2020/2021 i oktober.

Konfirmantene deles inn i undervisningsgrupper ut fra valgt konfirmasjonsdag. Undervisningen er stort sett annenhver onsdag i tidsrommet 13:00 – 15:00. Legg merke til at vi har en egen gruppe som heter «Gospelkonfirmanter» for de som vil synge eller spille gospel.

Søndag 14.november er det presentasjonsgudstjeneste for alle konfirmanter og foresatte kl.11.00. Det blir et kort informasjonsmøte for foresatte etter gudstjenesten.

Tilrettelegging
Har du en konfirmant som trenger ekstra tilrettelegging kan undervisningen skje som en kombinasjon av undervisning i Grønnåsen kirke og deltakelse i UNIK. UNIK er månedlige samlinger i Tromsø domkirke. Her kan du lese mer om UNIK. Har du en konfirmant som har andre utfordringer knyttet til allergier, psykiske utfordringer, dysleksi og annet er det fint om vi får vite det så tidlig som mulig. All slik informasjon behandles konfidensielt.

Dåp 
Man kan delta i konfirmantundervisningen uten å være døpt. For å bli konfirmert må man først døpes. På våren planlegger vi da dåp sammen med konfirmant/foresatte. Denne skjer i en ordinær gudstjeneste eller i en egen seremoni. 

Kostnader
Konfirmasjonsavgiften er på kroner 500,- og betales inn på kontonummer 1602 43 36992 eller på Vipps nr 79001. Innbetaling må merkes Konfirmant 2022 og konfirmantens navn. Innbetalingsfrist er 1. november 2021.

Mer informasjon
Spørsmål kan sendes til konfirmantansvarlig Mari Johanne Dahl: mari.johanne.dahl@kirken.tromso.no 

Lik og følg gjerne vår side på Facebook - Grønnåsen kirke. Her legger vi ut informasjon om gudstjenester og andre deler av vårt arbeid. 

Ved registrering: Legg inn konfirmantens epostadresse og mobilnummer der det står om konfirmanten. Legg inn foresattes mobilnummer og epostadresse der det står om de foresatte. Ofte har vi behov for å nå konfirmantene eller foresatte hver for seg og derfor er det viktig at dette følges.

Påmeldingen åpner 1.juni 2021

 

NB! 

Ved feilmelding vennligst ta kontakt med konfirmantansvarlig på e-post for bekreftelse av påmelding: mari.johanne.dahl@kirken.tromso.no

 

 

Konfirmantpåmelding