Informasjon til konfirmanter 2021

Konfirmasjonsgudstjenester for 2021 er som følger:

Vår: 
Lørdager 24.april og 8.mai, gudstjenester kl.11.00. 
Søndager 25.april og 9.mai, gudstjenester kl.11.00.

Høst:
Lørdag 25.september, gudstjenester kl.10.30, kl.12.00 og kl.13.30. 
Søndag 26.september, gudstjenester kl.12.00 og klokken 13.30.

Om vårens konfirmanter må flyttes på grunn av pandemien legges de fleste inn i en gudstjeneste søndag 26.september kl.10.30

 

Informasjon til konfirmanter 2022

Det er elektronisk påmelding for Konfirmant 2022 i Elverhøy menighet. Du finner lenke til skjema nederst på siden. PÅMELDINGEN ÅPNER 1. JUNI 2021. Husk å lese gjennom all informasjon før påmelding. Påmeldingsfrist er 1.oktober. Påmelding etter denne dato må avklares med konfirmantansvarlig. Kontaktinformasjon nederst i teksten.  

Konfirmasjonsdatoer
Vi gleder oss over at du/dere ønsker konfirmasjon i Elverhøy kirke. Datoene for konfirmasjon 2022 er 23. og 24.april, samt 7. og 8.mai. Tidspunkter er kl. 11.00 og kl. 13.00 alle dagene. Alle gudstjenestene er i Elverhøy kirke.  

Undervisning:
Konfirmantene deles inn i fire undervisningsgrupper ut fra valgt konfirmasjonsdag. Undervisningen er annenhver onsdag kl.13.15-15.00. Noe undervisning er i fellesskap og noe skjer gruppevis. Det serveres frukt og drikke før undervisningen. 

Det er felles oppstart for alle gruppene onsdag 6.oktober. Gruppene møter gruppevis fra 1315-15.00 og fra 1515-17.00. Søndag 17.oktober er det presentasjonsgudstjenester kl.11.00 og kl.13.00 der både konfirmanter og foresatte deltar. Kort infomøte etter gudstjenesten. Det blir sendt ut mer informasjon om konfirmantåret etter påmelding (tidlig høst). 

Tilrettelegging
Har du en konfirmant som trenger ekstra tilrettelegging (f.eks en utviklingshemming) kan undervisningen skje som en kombinasjon av vanlig undervisning og deltakelse i UNIK. UNIK er månedlige samlinger i Tromsø domkirke. Her kan du lese mer om UNIK. Har du en konfirmant som har andre utfordringer (allergier, psykiske utfordringer, dysleksi o.l) er det fint om vi får vite det så tidlig som mulig. All slik informasjon behandles som taushetsbelagt.  

Gudstjenester:
Alle konfirmantene skal delta på minst 8 gudstjenester gjennom konfirmantåret. Noen velger de selv og andre er obligatoriske og del av konfirmantåret.

Gudstjenestemedhjelper (ministrant) og deltakelse av foresatte:
Hver konfirmant vil delta som gudstjenestemedhjelper (ministrant) i en av gudstjenestene i løpet av konfirmantåret. Vanligvis har vi med oss 2-3 ministranter på hver gudstjeneste. Når din konfirmant er ministrant deltar også du/dere som foresatte. Foresatte hjelper til med kirkekaffe og har med kake/boller den dagen. 

Deltakelse utenom de vanlige undervisningsdagene og deltakelse av foresatte:
Konfirmantene skal også delta noe inn i det ordinære menighetsarbeidet. Dette gjøres etter nærmere avtale med den enkelte konfirmant. Et par konfirmantsamlinger skjer i en helg. Konfirmantene deltar også i to aksjoner. Før jul selger de lys til inntekt for Kirkens bymisjon og før påske deltar de i Kirkens nødhjelps fasteaksjon og går med bøsser. Foresatte tegner seg opp på en liste på høsten og velger seg oppgaver der de kan bistå praktisk gjennom året.  

Dåp 
Alle konfirmantene må være døpt før de kan konfirmeres. Konfirmanter som ikke er døpt deltar på vanlig måte gjennom konfirmantåret. På våren planlegger vi dåp sammen med konfirmant/foresatte. Denne skjer i en ordinær gudstjeneste eller i en egen seremoni. 

Kostnader: 
Konfirmasjonsavgiften er på kroner 800,- og betales inn via Vippsnr 625696. Innbetaling merkes Konfirmant 2022 og konfirmantens navn. Må innbetales innen oppstart av konfirmantåret. 

Registrering
HUSK: legg inn konfirmantens epostadresse og mobilnummer der det står om konfirmanten. Legg inn foresattes mobilnummer og epostadresse der det står om de foresatte. Ofte har vi behov for å nå konfirmantene eller foresatte hver for seg og derfor er det viktig at dette følges. Vi kommuniserer direkte med konfirmantene i  undervisningen eller på SMS, men foresatte når vi primært på epost. 

Menigheten på Facebook:
Lik og følg gjerne vår side på Facebook - Elverhøy kirke. Her legger vi ut informasjon om gudstjenester og andre deler av vårt arbeid. 

Vennlig hilsen

Elverhøy menighet

 

Mer informasjon
Spørsmål kan sendes til konfirmantansvarlig jill.kjolaas@kirken.tromso.no 

 

 Påmeldingen åpner 1.juni


NB! 

Ved feilmelding vennligst ta kontakt med konfirmantansvarlig på e-post for bekreftelse av påmelding: jill.kjolaas@kirken.tromso.no 

 

Konfirmantpåmelding