Vil du jobbe som frivillig for kirken?


Å være frivillig betyr å gi litt av sin tid. Ikke ofte, men av og til. Tid til å være et medmenneske som lytter, eller tid til å hjelpe til praktisk under gudstjeneste eller andre arrangement der hjelpende hender trengs.

I 2018 hadde kirken over 95.000 frivillige. Noen med gudstjenestearbeid, andre med kultur eller ungdomstilbud eller noe annet. 

Diakon Ellen Norbakken er ansatt i Tromsø domkirke menighet, og kan ikke få fullrost de folkene som stiller opp når det virkelig trengs:

- Vi hadde virkelig ikke klart oss uten dem, smiler hun. - De stiller opp til kirkekaffe, matudeling når vi har det, i gudstjenestearbeidet, pluss andre aktiviteter som konserter og diakonale aktiviteter. De gir av sin egen tid og kunnskap for at andre skal få det bedre. Dette er fantastiske folk. Og vi vet at det finnes flere der ute som ønsker å stille opp for andre. De er velkomne til å ta kontakt!

Hva diakonen tror er viktig for at frivillige skal trives i kirken:

* Du møter andre i samme situasjon eller alder

* Du får en meningsfylt oppgave

* Du erfarer at du er en del av et godt fellesskap

* Du får den informasjonen og opplæringen du trenger, slik at du kjenner trygghet

* Du får positiv tilbakemelding og veiledning på det du har gjort

Er dette noe du har lyst til å oppleve?

Søk etter din menighet på kirken.no, og kontakt prest, diakon eller ansvarlig for barne- og ungdomsarbeidet. De kan hjelpe deg inn i en meningsfull tjeneste. Vær et lys for andre, du også.

Foto: Steinar Saghaug

Tilbake