Velkommen til Kirkevalget i 2023 i Tromsø!


10. og 11. september 2023 er det kirkevalg. Her finner du valglister og annen informasjon for deg som skal stemme i Tromsø. 

Valgurne for kirkevalget

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets mer enn 1100 menighetsråd og valg til landets 11 bispedømmeråd. De som sitter i bispedømmerådene utgjør samtidig Kirkemøtet, gjerne kalt Den norske kirkes «storting» (med 116 medlemmer). 

Klikk her for å se lister og lese mer om valg av bispedømmeråd

Klikk her for å lese mer om kirkevalget i Den norske kirke

Med dette kunngjør Tromsø kirkelige fellesråd tid og sted for kirkevalget i ni sokn i Tromsø kommune. Det skal velges medlemmer til ni menighetsråd (Tromsø domkirke, Elverhøy, Grønnåsen, Tromsøysund, Ullsfjord, Kroken, Kvaløy, Hillesøy og Sandnessund) samt til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valget finner sted 10. og 11. september 2023.

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2023.
 

Oversikt over menighetenes stemmekretser/valglokaler 10. og 11. september 

KIRKEVALGET I TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Valg til menighetsråd og Nord-Hålogaland bispedømmeråd/Kirkemøtet

 

Menighet

Valgkretser/lokaler for KIRKEVALGET

Søndag

10.09.2023

Mandag

11.09.2023

Domkirken/Elverhøy/Grønnåsen

SENTRUM

Rådhuset

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Domkirken/Elverhøy

BJERKAKER

Bjerkaker skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Elverhøy/Grønnåsen

MORTENSNES  
Langnes skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Grønnåsen

STAKKEVOLLAN

Stakkevollan skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Grønnåsen

HAMNA

Hamna skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Sandnessund

KVALØYSLETTA

Kvaløysletta skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Kvaløy/Hillesøy

KALDFJORD

Kaldfjord skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Tromsøysund/Kroken

TROMSDALEN

Tromstun skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Kroken

KROKEN

Kroken skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Tromsøysund

REINEN

Reinen skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Ullsfjord

LAKSELVBUKT

Grendehuset, Gáisi språksenter

16.00 - 20.00

10.00 - 19.00

Tromsøysund/Ullsfjord

RAMFJORD

Ramfjord skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Hillesøy

MALANGSHALVØYA

Vikran skole

16.00 - 20.00

10.00 - 19.00

Hillesøy

SOMMARØY

Brensholmen skole

16.00 - 20.00

10.00 - 19.00

Hillesøy

KATTFJORD

Kattfjord skole

16.00 - 20.00

10.00 - 19.00

Sandnessund

VENGSØY

Kvaløysletta skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

Sandnessund

RINGVASSØY

Kvaløysletta skole

16.00 - 20.00

09.00 - 21.00

 

Forhåndsstemming

Det vil være anledning til å forhåndsstemme fysisk og digitalt i perioden 10. august til 7. september, men den digitale forhåndsstemmingen avsluttes 6. september.
Forhåndsstemming i Tromsø vil finne sted slik:

Tromsø kirkelige fellesråd, Skippergata 16 A, 3. etasje

10.08.2023-07.09.2023: man.-fre., kl. 09.00-14.00

27.08.2023: kl. 12.00-14.00

31.08.2023: kl. 15.00-20.00

Dette gjelder alle ni sokn i Tromsø kirkelige fellesråd.
I tillegg vil det være forhåndsstemming for Hillesøy sokn på Straumsbukta bedehus 3. september kl. 18.15-19.00 og for Sandnessund sokn på Vengsøy bedehus 3. september kl. 18.15-19.00.

Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for soknene i Tromsø kirkelige fellesråd er lagt ut for ettersyn på kontoret til fellesrådet, Skippergata 16 A, og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid (man.-fre., kl. 09.00-14.00) i perioden 10. august til 8. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra.

Like før valgdagene vil det annonseres en oversikt over menigheter/sokn, stemmekretser, valglokaler og valglokalenes åpningstider.
 

DU FINNER VALGLISTENE FOR TROMSØS 9 MENIGHETER NEDENFOR.

VALGLISTER

Tromsø domkirke
Det skal velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Sigrid Marie Bjerkestrand                           1984
 2. Øystein Lund                                                  1959
 3. Rita Stenseth                                                  1967
 4. Ivar Vik                                                            1948
 5. Alberthin Dika Mandila Greiner                1974
 6. Håkan Edvin Johannes Salomonsson        1961     
 7. Tom Thyholdt                                                1948
 8. Ann-Marie Tingvik Ueland                          1976
 9. Britt Ranveig Eriksen                                    1945
 10. Mona Judith Ringstad                                  1973

Elverhøy sokn
Det skal velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Hilde Kristine Widding                                               1969
 2. Svein Harald Hansen                                                   1966
 3. Jan Harald Rosenvinge                                               1956
 4. Torill Anne Johansen Alvheim                                  1960
 5. Reidar Arnt Høifødt                                                    1950
 6. Svanhild Hanssen Posti                                              1952
 7. Johan Mahtte Skum                                                    1988
 8. Kari Marie Larsen                                                        1953
 9. Stein Furulund                                                              1965
 10. Åse Bodil Lund                                                             1949

Grønnåsen sokn
Det skal velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Hanne Pauline Jensen                                                1962
 2. Brita Odland Kvamme                                                1961
 3. Marit Stavnes Mørck                                                  1963
 4. Darin Gordon Everson Elvemo                                 1971
 5. Anita Tveitnes                                                              1978
 6. Arinze Stanley Okoli                                                   1974
 7. Jorid Hjulstad Junttila                                                 1947
 8. Mbachi Ruth Msomphora                                         1976
 9. Ingeborg Østrem Hellemo                                        1971
 10. Frida Marie Andreassen                                             2003

Tromsøysund sokn
Det skal velges 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer, dvs. her mangler 1 kandidat for den 8. plassen (fast medlem) og 5 kandidater for varaplassene.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Sigrid Karine Omma Paulsen                                    1989
 2. Bernhard Siebert                                                         1988
 3. Ann Kristin Hætta                                                       1988
 4. Thomas Erik Andreassen                                            2004
 5. Solrunn Annie Andreassen                                        1975
  6. Unni Johanne Daljord                                                 1952
  7. Jack Lauritz Sandsund                                                 1954

Ullsfjord sokn 

Det skal velges 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

1.    Sigrun Melhus Mellomjord         1994
2.    Mikael Salamonsen                   1992
3.    Henny Silkoset Hauan               2001
4.    Arnt Hugo Johnsen                    1958
5.    Airin Arnedatter                          1969    
6.    Oddgeir Sølvfæstersen              1984
7.    Frode Åsli                                   1970    
 

Kvaløy sokn
Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Gunnhild Marie Andreassen                                     1969
 2. Harald Isaksen                                                              1956
 3. Mari-Ann Johansen                                                     1967
 4. Eirik Mikkelsen                                                             1989
 5. Ruth Leonore Stenersen                                            1960
 6. Kirsten Merete Sørensen                                           1984
 7. Knut Bjørnar Henriksen                                              1967
 8. Thomas Marthinsen                                                    1980
 9. Lillian Merethe Granberg Mikkelsen                      1962
 10. Mai Lisbet Berglund                                                    1963
 11. Venche Karin Pettersen                                             1966   

Hillesøy sokn
Det skal velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Stein Erik Soleng                                           1954
 2. Risten Turi Aleksandersen                          1978
 3. Leif Kulseng                                                    1963
 4. Gry Billvik Navas                                           1975
 5. Ivar Werner Moe                                          1972
 6. Adina Martinsdottir Dam Rosberg           1996
 7. Cassandra Marie Falke                                1977
 8. Elin Annie Karlsen Teigen                           1964
 9. Marianne Sunde                                           1985
 10. Morten Dam Rosberg                                  1987
 11. Vårin Terum Kvitberg                                  1991

Sandnessund sokn
Det skal velges 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens liste

 1. Roar Leon Holmstad                                    1958
 2. Kirsti Jacobsen                                              1967
 3. Elena Christin Kokslien                                1974
 4. Espen Berger                                                 1974
 5. Reinaldo Souza Montalvao                        1989
 6. Reidar Fagerholt                                           1964
 7. Signor Edmund Hansen                               1951
 8. Ellinor Sanden Jensen                                  1957
 9. Lillian Irene Borgen Kvarsnes                     1951     

 

Kroken sokn
Det skal velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer, og nå foreligger den rettede listen: 

Nominasjonskomiteens liste

 1. Ingrid Karin Berntsen                                   1967
 2. John Karl Ottesen                                         1950
 3. Hanne Junge Eliassen                                  1977
 4. Anita Pedersen                                             1976
 5. Ruth Astrid Norstrøm Angelsen                    1966
 6. Elisabeth Meløy                                            1971
 7. Camilla Falch Haugland                                1978
 8. Ulf Tore Nermo                                              1979
 9. Linn Merete Solhaug                                     1974
 10. Rune Are Hansen                                          1975
 11. Liv Irene Ingebrigtsen                                    1954
 12. Kari Skjørestad                                              1954

 

 

           

Tilbake