Samisk konfirmasjon


Også til neste år tilbys en samiskspråklig konfirmasjonsgudstjeneste - for hele byen. Konfirmanten følger ordinær undervisning i sin menighet, men konfirmeres i Elverhøy kirke. Mer informasjon kommer etter sommerferien. 

Bilde av jente i samisk kofte og person i hvit kappe

I 2023 ble det samisk konfirmasjon i Tromsdalen kirke. Kapellan i Elverhøy, Jill Sæterbø Kjølaas, jobber for at dette skal vokse seg til en årlig tradisjon og gleder seg over å kunne tilby en egen feiring med røtter i nordsamisk språk og kultur i Elverhøy kirke - ikke bare i 2024, men også i kommende år. 

 – Vi ser veldig frem til denne flotte feiringen av samiske konfirmanter, sier hun. Bakgrunnen for en egen samisk konfirmasjonsgudstjeneste var en forespørsel hun fikk i 2023.

 – Kirka har fått spørsmål om slike gudstjenester tidligere, og vi så at det kunne være et fint tilbud, nå når vi har mer kompetanse på plass. Det er mange tradisjoner for konfirmasjon i det samiske, klart vi ønsker å skape rom og tilrettelegge for disse, smiler Jill. 

– Det har skjedd en oppvåkning for mange her i landsdelen, med tanke på røtter, kultur, språk og tradisjoner, legger hun til. - Denne bevisstheten om hvor vi kommer fra, og at vi ønsker å trekke frem, dykke ned i og ta vare på våre røtter, er noe kirka ønsker å være med på, forklarer hun.

 – Vi har fortsatt en vei å gå, men den veien er både spennende og lærerik. Vi håper de konfirmantene som melder seg opp til samisk konfirmasjon, og familiene deres, vil få en god og høytidsfylt feiring. Og det på hjertespråket, smiler Jill.

Det vil bli mulig å melde seg opp via ordinær konfirmantpåmelding digitalt, på nettsidene til de ulike menighetene. – Det er bare å ta kontakt hvis det oppstår spørsmål, avslutter kapellanen.

(Bildet viser Stine Walmsness, sokneprest i Ullsfjord menighet og initiativtager)

Tilbake