Soknepresten i Tromsø domkirke om påsken og livet som kommende pensjonist


Kjære domkirkevenner!  Tiden er moderne. Tiden flyr! Vi går inn i det som kalles den stille uken. En annerledesuke er det i alle fall, på mange måter. Domkirken rommer usedvanlig mange gudstjenester og konserter med ulikt preg.

Bilde: Soknepresten blir penjonist og takker for mange fine år i kirkens tjeneste. (Foto: Gry Dørnberg Olsen)

Etter to års unntakstilstand på grunn av pandemien, har mange sett fram til lyse og lette dager. Krigen i Ukraina har gjort at bakteppet er blitt langt mørkere for mange. Likevel – eller nettopp derfor – er det viktig å reflektere rundt påskebudskapet, og hvilken relevans det har i vår tid. Mange forbinder påske med skiturer, peiskos og turer i fjæra – og det er ikke noe galt med det! – så lodder jo både livet og påskebudskapet langt dypere.

I den uken som snart er over, har noen mistet en av sine kjære. En av disse er Gunn Bårdsen. Hun ble bare 68 år gammel, og døde etter en tids sykdom. Hun var blant mye annet medlem av og leder i Domkirken menighetsråd i 2015-2019. Hun var et engasjert menneske. Hun var også medliturg på en rekke gudstjenester i Domkirken. Vi minnes henne i takknemlighet for alt godt hun bidro med.

Kirkegang i påsken
Tromsø domkirke har mye å invitere til denne påsken! På www.kirken.tromso.no og https://www.facebook.com/tromso.domkirke skal det meste finnes, men her er også en oversikt. Den viser ikke minst et stort musikalsk program:

(Bilde/illustrasjon: Gry Dørnberg Olsen)

Palmesøndag 10. april kl. 11: Gudstjeneste for store og små. Sogneprest Kjell Y. Riise og menighetspedagog Gry Dørnberg Olsen. Domkantor Hijoo Moon, musikalsk ledelse. Karen Nergård synger. Tommy A. Evensen, trompet. Verker av Telemann og Egil Hovland. Kollekt til IKO pedagogisk senter. Kirkekaffe.

Mandag 11. april kl. 12: Meditasjonskonsert. Tonje Braaten, orgel. Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Tirsdag 12. april kl. 12: Meditasjonskonsert. Erlend Karlsen, orgel. Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Onsdag 13. april kl. 12: Meditasjonskonsert. Lamentation II av Johann David Heinichen. Hijoo Moon, orgel og Stefan Mense, baryton. Sander Tingstad og Johannes Garam Liebig fra Arktisk Filharmoni, fiolin. Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Skjærtorsdag 14. april kl. 19: Nattverdgudstjeneste. Kapellan Sindre M. Hasselknippe og diakon Eunice Njogu. Domkantor Hijoo Moon, orgel. Stefan Mense, baryton og Johannes G. Liebig, fiolin. Verker av Johann D. Heinichen og Otto Olsson

Langfredag 15. april kl. 11: Pasjonsgudstjeneste. Sogneprest Kjell Yngve Riise. Domkantor Hijoo Moon, musikalsk ledelse og orgel. Gruppe fra domkoret. Verker av G. Palestrina og Kjell Mørk Karlsen

Langfredag 15. april kl. 17: Pasjonskonsert. Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz av Heinrich Schütz og Bachs pasjonsmusikk. Øystein Lund, resitasjon. Solister: Marthe Sundbø, Anne-Berit, Michael Heneise og Stefan Mense. Johannes Garam Liebig og Signe Johansen, fiolin. Domkantor Hijoo Moon spiller Bachs preludium og fuge i c- moll og toccata og fuge i d-moll. Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

1. påskedag 17. april kl. 11: Høytidsgudstjeneste med nattverd. Biskop Olav Øygard, domprost Stig Lægdene, sogneprest Kjell Y. Riise (preken). Domkantor Hijoo Moon, musikalsk ledelse og orgel. Gruppe fra Tromsø domkor. Solister: Veronika Karlsen, Anne-Berit Buvik, Michael Heneise og Stefan Mense. Johannes Garam Liebig og Signe Johansen, fiolin. Utdrag fra Bachs påskeoratorium, påskekantate og sanctus i D-dur. Ofring til NMS. Kirkekaffe.

2. påskedag 18. april kl. 11: Høymesse med nattverd. Kapellan Sindre M. Hasselknippe. Domkantor Hijoo Moon, orgel og piano. Eirik Hoel Sandvik, fløyte. Verker av Cesar Franck og Eivind Groven. Ofring til Domkirken.

Søndag 24. april kl. 11: Høymesse med nattverd. Sokneprest Kjell Y. Riise (preken), domprost Stig Lægdene og kapellan Sindre Hasselknippe. Domkantor Hijoo Moon. Gruppe fra Tromsø domkor. Ofring til Domkirken. Avskjed med soknepresten på kirkekaffen.

Takk for følget!
Siden 2007 har jeg hatt gleden av å være sokneprest i Tromsø domkirke. Nå er jeg blitt 67, og blir pensjonist etter gudstjenesten 24. april. I disse årene har jeg fått samarbeide med mange frivillige og ansatte, og fått møte mennesker i svært ulike livssituasjoner. Det har krevd sitt, og det har især gitt mye. Folkekirken gir oss mulighet til å være kirke for mange. I dag er søkningen til kirkelige stillinger lav, dessverre. Her trenges målbevisst arbeid framover. Så er heldigvis ikke kirken bare et menneskelig byggverk. Vi våger å tro at Gud vil kirke, og vil holde sin hånd over kirken framover.

Sist søndag ble Eunice Njogu vigslet til diakon i Domkirken. Det var en fin opplevelse, og minner om at det fortsatt er mennesker som stiller seg til tjeneste. Og 1. juni begynner May Line Angell som ny sokneprest i Domkirken. Hun innsettes på pinsedag, 5. juni. Livet i Domkirken går videre!

Kjell Y. Riise

Tilbake