Spennende refleksjonspreken på direkten


05.02.21: Det er prostiprest i Elverhøy kirke, Jill Sæterbø Kjølaas som har gleden av å formidle det gode budskap i Domkirkens strømme-gudstjeneste på søndag

Domkirken i Tromsø har satt seg som mål å strømme alle vårens gudstjenester digitalt, noe som er til glede for mange i disse korona-tider med begrensninger for fysisk oppmøte i kirken.

Sæterbø Kjølaas lover oss en kort, men stemningsfull gudstjeneste, med tema til refleksjon og ettertanke:

-Jeg tar utgangspunkt i fortellerteksten rundt Kristi forklarelsesdag, sier hun. – Det er en tekst som gir rom for mange tanker og refleksjoner. Fortellingen åpner for betraktninger rundt livet, hverdagen og virkeligheten.

- Forestillingen om at vi er noe mer, at det finnes steder der det sløret mellom oss og den åndelige virkeligheten blir tynnere, og at vi er en del av noe større, forklarer hun.

– Jeg håper prekenen på søndag kan gi både mot og styrke til de som ser på, avslutter hun. – Kanskje setter det i gang en prosess med egne refleksjoner om hvordan man kan finne frem til de stedene der sløret er som tynnest?

Medvirkning av domkantor Hijoo Moon og en gruppe fra Domkoret.

Gudstjenesten kan ses via denne lenken på YouTubesom også deles på Domkirkens Facebookside. 

Tilbake