Program for Samisk kirkeliv i Tromsø


Sámi girkoeallin 
2023 - dán čavčča prográmma/Samisk kirkeliv Tromsø 2023 - høstens program

Se/last ned program her:

Sámi girkoeallin Romssas 2023 - dán čavčča prográmma

Samisk kirkeliv i Tromsø 2023 - høstens program

Hensikten med et slikt program er å tydeliggjøre, løfte og styrke samisk kirkeliv i byen. 

 

Sjekk også digitalt program under her i tilfelle endringer i programmet i PDF. Du kan også sjekke kalenderen til kirken på nett: www.kirken.tromso.no 

Program for samisk kirkeliv i Tromsø høsten 2023

Oktober

Lansering av ny nordsamisk koralbok - Tromsø domkirke.

Dato: 8.10. Tid: kl.19.00

Det store arbeidet med ny nordsamisk spillebok er ferdig. Denne kvelden får vi en presentasjon av arbeidet og en smakebit av samisk spille- og salmesangtradisjon. Kvelden ledes av rådgiver for samisk kirkeliv i Samisk kirkeråd, J.M. Skum og kantor i Ullsfjord menighet, K. Paulsen.  

 

Samisk-norsk høymesse i forbindelse med samisk språkuke - Tromsø domkirke

Dato: 22.oktober. Tid: kl.11. Domprost S. Lægdene, prest for nordsamer K. Y. Bergkåsa m.fl. Sang ved Kåfjordkoret. Meld inn dåp/stadfestelse på 776 05090 eller på www.kirken.tromso.no .

 

November

Konsert med Georg Buljo & Tore Brunborg - Tromsø domkirke  

Dato: 5.november. Tid: kl.19.00. Konsert med hvilepuls, vare stemninger og musikalske meditasjoner. «Nine variations on good thoughts» er et bestillingsverk komponert av Georg Buljo til Tromsø internasjonale kirkefestival.

Billett: https://tikfestival.ticketco.events

 

Sannhet og forsoning - Hva har skjedd etter at rapporten kom?  - Elverhøy kirke

Dato: 07.11. Tid: kl.19.00. En samtale om veien videre etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Hva har skjedd i tiden etter at rapporten kom?

Domprost S. Lægdene, kapellan J. Kjølaas med gjester. Musikalske innslag.

 

Doajvvo- HÅP  - Tromsø domkirke.

Dato: 22.november. Tid: kl.14.00. En musikalsk forestilling om det å vokse opp i skyggen av en vond hemmelighet i Tysfjord, i arven mellom mor og datter. Åarjelhsaemien teatere i samarbeid med Fagdag for verdighet/ Messe for verdighet. Arr. Kirkens bymisjon/Dnk/Kirkens SOS/Amnesty/SMISO. Info: www.kirken.tromso.no

 

Desember

Samisk-norsk skole- og barnehagegudstjeneste før jul - Elverhøy kirke

Dato 5.12. Tid: kl.09.30. Samiskspråklig julegudstjeneste for samiskklassene i skolen og de samiske barnehagene i Tromsø.  

 

Året rundt

Om vi kontaktes i god tid kan vi tilby vielser, begravelser, samt dåp/stadfestelse på samisk.  

Tromsø kirkekontor: Skippergata 16A, 3.etasje.  www.kirken.tromso.no

Tel: 77605090.

 

Kirkens SOS – telefon- og chattetjeneste på nordsamisk    

Er livet vanskelig? Skriv til oss anonymt. www.girku-sos.no Et bilde som inneholder Font, Grafikk, grafisk design, tekst

Automatisk generert beskrivelse

---------

Sámi girkoeallin Romssas 2023 - dán čavčča prográmma

Golggotmánu

Ođđa davvisámegiel koralgirji lanserejuvvo - Romssa domgirkus.                               

Dáhton: 08.10 Áigi: Dii. 19.00. Dál lea koralgirji geargan. Dán eahkeda gullat dán barggu birra ja beassat vel gullat Sámi árbevirolaš čuojaheami ja sálbmalávluma.

Láidesteaddjit leaba J.M. Skum, Sámi girkoeallin ráđđeaddi (Sámi girkoráđis) ja K. Paulsen, kantor Moskavuona searvegottis.

 

Sámi-Dáru allamessu Sámi giellavahkku oktavuođas. Romssa domgirkus.

Dáhton: 22.10 Áigi: Dii. 11.00. Domproavás S.Lægdene, davvisápmelaččaid báhppa K.Y.Bergkåsa ja earát. Kåfjordkoret/Gáivuona lávlunjoavku lávlot. Dieđit gásta/risttašeami tlf. 776 05090 dahje www.kirken.tromso.no.

 

Skábmamánu

Konsearta: Georg Buljo & Tore Brunborg – Romssa domgirkus.

Dáhton: 05.11 Áigi: Dii. 19.00. Diŋgojuvvon bukta «Nine variations on good thoughts» man Georg Buljo lea komponeren «Tromsø internasjonale kirkefestival» oktavuođas.

Billeahtaid: https://tikfestival.ticketco.events

 

Duohtavuohta ja soabadeapmiáigi mannjel rapporta. Elverhøy girkus.

Dáhton: 07.11 Áigi: Dii. 19.00. Ságastallan.  

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna rapporta lea boahtan. Gos dál leat ja makkár geainnu guorrasat viidáset? Mii lea dáhpahuvvon mannjel go rapporta bođii?

Domproavas S. Lægdene, kapellan J. Kjølaas gussiidguin. Musihka.

 

Doajvvo - HÅP - Romssa domgirkus.

Dáhton: 22.11 Áigi: Dii. 14.00.  Musihkalaš čajalmas. Movt lea bajasšaddat lossa čiegusvuođa suoivanis Divttasvuonas, árbi eadni ja nieidda gaska. Åarjelhsaemien teatere ovttas Fagdag for verdighet/ Messe for verdighet. Arr. Kirkens bymisjon/Dnk/Kirkens SOS/Amnesty/SMISO. Eambbo dieđut: www.kirken.tromso.no

 

Juovlamánu

Sámi-Dáru skuvla- ja mánaidgardde juovlaipmilbálvalus. Elverhøy girkus.

Dáhton: 05.12 Áigi: Dii. 09.30. Juovlaipmilbalvalus sámi skuvla- ja mánaidgarddemánaide Romssas.

 

Birra jagi

Jus válddat oktavuođa buori áiggis fállat sámegillii vihaheami, hávdadeami dahje gásta/risttašeami buot girkuin Romssas. Váldde oktavuođa: Tromsø kirkekontor: Skippergata 16A, 3.etasje.  www.kirken.tromso.no Tel: 77605090.                                                  

 

Girku SOS  - Davvisámegiel dieđahusbálvalus

Leago eallin lossat? Čále midjiide anonymalaččat. www.girku-sos.no Et bilde som inneholder Font, Grafikk, grafisk design, tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

For mer informasjon kan du kontakte leder for arbeidsgruppa for samisk kirkeliv, Jill Sæterbø Kjølaas på epost: jill.kjolaas@kirken.tromso.no. 

 

Tilbake