Program for Samisk kirkeliv i Tromsø


Sámi girkoeallin Romssas - Dán jagaš prográmma 2022/Samisk kirkeliv i Tromsø - Årsprogram 2022

Se/last ned program her:

Sámi girkoeallin Romssas 2022

Samisk kirkeliv i Tromsø 2022

I et åpent ressursmøte om Samisk kirkeliv i Tromsø i Elverhøy kirke i januar ble det satt sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe for en styrking og en tydeliggjøring av det samiske i våre kirker. Et av målene er å sette sammen et fast årsprogram for Samisk kirkeliv i Tromsø og nå er programmet for 2022 klart. (Saken fortsetter under bildet)

Bildet: Domprost Stig Lægdene, kapellan i Elverhøy kirke Jill Sæterbø Kjølaas og rådgiver Vidar Andersen fra Samisk kirkeråd danner arbeidsgruppa som har jobbet fram programmet for Samisk kirkeliv i Tromsø.

Hensikten med et slikt program er å tydeliggjøre, løfte og styrke samisk kirkeliv i byen.  Programmet består av både arrangementer og gudstjenester som allerede er gjennomførte, men også av det som vil følge videre gjennom året. Mye i programmet for 2022 var allerede planlagt før arbeidsgruppa begynte sitt arbeid, men det har vært viktig å synliggjøre det som skjer. Kunstner Gry Dørnberg Olsen har formet programmets layout og illustrasjoner og Sara Marie Triumf har gitt programmet en nordsamisk språkdrakt.  Planen er at det for framtiden skal planlegges for og lages et årsprogram hvert år framover. På den måten vil arbeidet synliggjøres og bevisstheten om det samiske innenfor våre menigheter styrkes.

Programmet vil også ligge fast på vår nettside www.kirken.tromso.no og det er også mulig å melde seg på en epostliste for informasjon og årlig utsendelse av programmet. Om du ønsker dette send en epost til jill.kjolaas@kirken.tromso.no

Tilbake