En hilsen og siste nytt fra Domkirken


- Nå er det lenge siden det kom en brevhilsen, så her er mye å melde, forteller sokneprest Kjell Riise i domkirken i sitt nyeste brev til menigheten:

Lettelser i smitteverntiltakene

Etter de nyeste bestemmelsene fra myndighetene er det ikke lenger krav om registrering i kirkene. Antallsbegrensningene er i praksis også borte. Det er ikke krav om en meters avstand eller munnbind når vi sitter på faste, tilviste plasser. Alle over 12 skal imidlertid ha munnbind når de beveger seg i kirkerommet. Vi gjør vårt for å holde smitten nede ved å holde oss hjemme om vi merker symptomer. Inntil videre skjer ofringer bare ved hjelp av Vipps #78368, og ved nattverden legges nattverdbrødet i den enkeltes nattverdbeger.

Domkafé

Lørdag 12. februar er det igjen tid for domkafé med aktiviteter for barn mellom kl. 13 og 15. Vi lager karnevalsmasker som kan tas med hjem eller la henge i kirka til Fastelavnssøndag og så tas hjem. Vi serverer saft, kaffe, te og noe å bite i. Kom gjerne innom og slå av en prat!

Gudstjenester hver onsdag kveld

Hver onsdag kl. 19 er det en enkel kveldsgudstjeneste med mulighet for påfølgende samvær. De veksler på: hver annen onsdag har bymisjonsprest Birgit Lockertsen ansvaret, mens diakon Ellen Norbakken har hovedansvaret de øvrige. Bymisjonen har ansvaret 16. februar og øvrige partallsuker, mens Domkirkens ansatte har ansvaret i oddetallsukene.

Tromsø International Church

Nord-Hålogaland biskop har engasjert Sandy Goldbeck-Wood som prestevikar i en ledig prostiprest-stilling i Domprostiet. Halve tiden skal benyttes i Tromsø International Church, som jo er en del av Domkirkens arbeid – selv om det berører hele prostiet. Sandy er i ferd med å avslutte sin utdanning som prest. Dette er hennes ‘second career’:  Hun har legebakgrunn, og har tatt en doktorgrad om forholdet mellom poesi og medisin på UiT. Sandy blir presentert ved gudstjenesten i Domkirken 13. februar kl. 11.  Samme ettermiddag, kl. 17, leder hun TIC-gudstjenesten. Asanuo Heneise har fortsatt et engasjement i TIC i vår.

Askeonsdag

Denne kvelden har vi tradisjon for en særlig gudstjeneste, i år ledet av Sandy og Ellen, og det sies at det også blir med utdrag fra Mozarts Requiem ved en gruppe fra Domkoret.

Domkoret

Domkoret, under ledelse av domkantor Hijoo Moon, har vært til særlig støtte under pandemien, med hyppig medvirkning under gudstjenestene. Det har vært kjempeviktig! På Maria Budskapsdag 27. mars vil de bidra på en musikkgudstjeneste kl. 19.

Årsmøte

Menighetens årsmøte måtte utgå i 2021, av grunner som begynner på k (evt. på c)! Men nå satser vi friskt. Og til dem som liker å skrive opp datoer i god tid i almanakken: Dette blir etter gudstjenesten kl. 11 søndag den 13. mars.

Konfirmantene

Det har vært spesielle tider for konfirmantene våre! Men trosopplærer Gry Dørnberg Olsen og kapellan Sindre Hasselknippe planlegger en «leir» hvor konfirmantene bor hjemme. De deltar på gudstjenesten vår 27. mars.

Eunice Njogu vigsles som diakon

En stor begivenhet skjer 3. april: Da vil biskop Olav Øygard vigsle Eunice til diakon i vår kirke. Eunice ble altså ferdig utdannet på Diakonhjemmet i fjor, og har deretter startet opp sin tjeneste hos oss.

Nytt navn på Domkirken sokn

Ja, faktisk! Det er nemlig elleve domkirker, og det kan forvirre når et flertall av dem har nøyaktig samme navn i Brønnøysundregisteret osv. Derfor søkte menighetsrådet om navnebytte, og bispedømmerådet har godkjent det nye navnet: Tromsø domkirke sokn. «Sokn» er altså navnet på den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Tilsvarende har mange andre domkirkemenigheter byttet navn. Etter hvert vil det altså innarbeides et nytt navn også på vårt valgte råd: Tromsø domkirke menighetsråd.

Alt har sin tid…

Det er en tid for alt, står det i den gamle boka. Siden 2007 har jeg hatt gleden av å være sokneprest i Tromsø domkirke. Ja, det har vært (og er) en stor glede! Men siden jeg er i ferd med å fylle 67, har jeg nå søkt avskjed fra stillingen. Siste tjeneste blir gudstjenesten 24. april.

Stillingen er allerede lyst ledig, fristen er gått ut, og det er én søker til stillingen. Mer informasjon om dette kommer seinere.

Med velsignet hilsen,

Kjell Y. Riise

Tilbake