Konfirmasjonene må tilpasses lokale forhold


Biskopene i Den norske kirke anbefaler menighetene å vurdere om vårens planlagte konfirmasjoner bør utsettes til høsten.

Årsaken er risiko for lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner, og utviklingen i pandemien.
Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, sier biskopene anbefaler menighetene å vurdere en utsettelse av vårens konfirmasjoner. (Foto: Bo Mathisen)

– Biskopene har fått mange spørsmål om det er mulig å gjennomføre vårens konfirmasjoner, og ser at det er risiko for store lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner. Derfor anbefaler vi menighetene å gjøre egne vurderinger ut i fra situasjonen hos seg, sier preses Olav Fykse Tveit. Han er den ledende biskopen i Den norske kirke.

– Det er usikkert når regjeringen åpner for mer aktivitet, og hvilke tiltak som vil gjelde utover våren på grunn av forsinket vaksinering og nye mutasjoner. Derfor bør menighetene legge lokale planer og vurdere om det er nødvendig å utsette konfirmasjonene, fortsetter han.

Les hele saken på kirken.no

Tilbake