Slutter som kirkeverge i Tromsø


Vår kjære kirkeverge, Nils Opsahl, forlater stillingen til høsten. Nå er jakten på ny kirkeverge i gang.

Oppsahl har vært i jobben nesten seks år til høsten. Han opplever at det har vært en spennende, utviklende og meningsfylt tid. 

- I kirken jobber vi med mennesker på en annen måte, sier han - Det er ytterpunktene i liv og tro som er hovedfokus, med dåp, bryllup og begravelser. Men spennet i en slik jobb er vidt. Det handler i like stor grad om å få invitere til konserter og arrangementer, det handler om økonomi og om trangere tider for kirken, om smitteverntiltak og samarbeid med fine folk, både internt og eksternt. 

Han er spent på hvem som kommer til å søke på stillingen og legger opp til en overlapping:

- Jeg tror det er viktig med en glidende overgang. Bredden i stillingen krever det - det er mye å sette seg inn i, mange prosesser som pågår og et nettverk som må introduseres, forteller han.

Da han tiltrådte jobben som kirkeverge, la han bak seg en lang karriere i hotellbransjen. Når han nå skal tre inn i pensjonistenes rekker, har han planene klare. Det er bokprosjekter, familie og hus i Frankrike. 

- Det blir spennende, jeg gleder meg. 

(Foto: Anne Bjørvik Opsahl)

Les sak i iTromso

Les sak i Nordlys

Søk på stillingen her

Tilbake