Utstilling: Presenningsikoner – slitt og forgylt


Tromsø internasjonale kirkefestival har i noen år fått anledning til å presentere ulike billed-
kunstnere under festivalen, med fortsatt visning i tiden etterpå. I år har vi gleden av å presentere Mats Hermansson.

- Første gang vi fikk presentere ulike billedkunstnere, var med Kerstin Jakobsson i 2007. Ved to anledninger har Bente Elisabeth Endresens bilder lyst opp i Domkirken, forteller Kjell Y Riise, leder for TIK-festivalen.

- For to år siden viste vi Den bibelske syklus av Håkon Gullvåg, og i fjor var turen endelig kommet til å presentere noen av Hans Ragnar Mathisen sine arbeider, det året han (med samisk navn Elle-Hánsa, også kjent som Keviselie) fylte 75 år, smiler han.

- Og i år har vi gleden av å presentere Mats Hermansson! I Sverige er denne svært allsidige personen
kjent for mange, men slik er det ikke her hos oss, forklarer Kjell. -  Bakgrunnen for at han ble invitert, er enkel:
I Tromsø bor Håkan Salomonsen, som kjenner Mats fra Sverige og TIK fra sin tid her i byen.
Håkan foreslo for vel et år siden at festivalen tok kontakt, og det gjorde vi. Mats var straks positiv
til å komme, og dermed var en avtale i boks.

- Sigmund Nesset er også i år den som har lagt til rette for utstillingen; han har også oversatt teksten som følger, avslutter han. -Tusen takk til alle tre, og aller mest til kunstneren som lar oss få ta del i dette!

Last ned pdf av hele teksten her

 

Tilbake