Samlet om samisk gudstjeneste


På initiativ fra Samisk kirkeråd, samles tre biskoper søndag 24 oktober for å holde samisk gudstjeneste. Hvor? I Tromsøs vakre domkirke, selvfølgelig!

Biskop Olav Øygard er fornøyd med både initiativ og lokalitet: - Det blir spennende å preke på samisk, sier han og innrømmer at selv om han kan en del, så er det greit å få litt hjelp av kona som har samisk som morsmål. - Hun passer på slik at formuleringer og uttale blir riktig. Jeg er heldig i så måte!

Første gang med tre biskoper
Det er biskopene fra de tre nordligste bispedømmer som deltar; Ann-Helen Fjeldstad Jusnes fra Sør-Hålogaland bispedømme og Herborg Oline Finnset fra Nidaros bispedømme, i tillegg til Øygard fra Nord-Hålogaland bispedømme. Herborg Finnset var domprost i Tromsø fram til 2017. Mange vil sikkert sette pris på å møte henne igjen.  Alle tre biskopene håper at mange med samisk som førstespråk samles i domkirka denne søndagen, som er en del av samisk språkuke:

- Men ikke glem at kirka er åpen for alle, minner han om. - Kanskje kan opplevelsen inspirere til flere slike gudstjenester, eller gi de som ikke snakker språket en ny og fin opplevelse, sier han. - Uansett så tror vi det blir en stemningsfull og vakker stund.

Gud forstår alle språk
Det er et poeng at man inkluderer flere samiske språk i gudstjenesten.
- Det blir nok mest nordsamisk, men vi vil også inkludere sekvenser på skoltesamisk, sørsamisk og lulesamisk, forklarer biskop Øygard.

Han vil ikke røpe så mye av innholdet i prekenen, men dagens tekst handler om å vandre i  lyset. Tema vil også være dette med språk, sett i sammenheng med fornorskningsprosessen.

- Gud forstår alle språk, fastslår han avslutningsvis. - Vi ønsker alle som vil uansett språk, hjertelig velkommen til Tromsøs vakre domkirke, katedralen midt i byen!

Sted:     Tromsø domkirke
Dato:     24.10
Tid:        11.00

PS: Gudstjenesten blir sendt direkte på nett, se mer informasjon her!

 

Her finner du hele programmet for Samisk språkuke

Tilbake