Personvern


Kirkene i Tromsø tar personvern på alvor.

 

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss, og Den norske kirke er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Den følger personvernforordningen - også kalt GDPR - som ble innført sommeren 2018 og gjelder for alle trossamfunn i EØS-området.

Lokal ansvarlig for personvern i Tromsø er kirkevergen. Han kan nås på tlf. 90587000 eller mail nils.opsahl@kirken.tromso.no

Som trossamfunn har vi bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • det er krav om det i lov eller forskrift
  • kirken skal sikre en rettighet du har
  • du har gitt klart samtykke til det

Når kirken behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til:

  • at bruken av dine personopplysninger blir begrenset mest mulig
  • å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om deg innen 30 arbeidsdager
  • å korrigere opplysninger hvis de ikke er korrekt
  • å protestere mot behandlingen (dersom formålet er å markedsføre tjenester)

Datatilsynet gjennomgår dine rettigheter.

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kirkens personvernombud, Nils G. Indahl på ni447@kirken.no, eller du kan klage til Datatilsynet.

 

Les mer om personsikkerhet på www.kirken.no

 

Mer informasjon, spørsmål og svar finner du HER!

 

 

Tilbake