Dugnad på Sjursnes


Stor dugnadsinnsats på Sjursnes når bygdas flotte kirke skulle skrapes og males på nytt.

Mennesker foran stillas på kirke

Sjursnesfolket i aksjon med å male kirka - Foto: Leif Guttormsen

Et ti-talls personer stilte opp på dugnad for å skrape ned og male kirketårnet på Ullsfjord kirke på Sjursnes i forrige uke. Kirka er tegnet av samme arkitekt som Tromsø domkirke – Christian H. Grosch.

Når de først var i gang foreslo dugnadsgjengen på eget initiativ at en av tårnlukene ble reparert på grunn av skade forårsaket av været. De ønsket også å male opp vindusomrammingene på kirka som var i dårlig forfatning.

  • Det er fantastisk å se for en flott dugnadsånd det er i bygdene i Tromsø. Uten den hadde vi ikke hatt midler til å fikse på forfallet på alle kirkebyggene og gravlundene i distrikts-Tromsø sier kirkeverge Oddgeir Albertsen. Skulle vi brukt firmaer til jobben hadde et slikt prosjekt tatt store deler av vedlikeholdsbudsjettet til fellesrådet. Det sier seg selv at det ikke går.

Han lar seg imponere over Sjursnesfolket som tar tak i bygda si i ei vanskelig tid med nedleggelse av skolen. Bygda er også opptatt av å ta vare på Lavangen gravlund som ligger lunt til oppe i bakken mot de høye fjellene. Bare mens fellesrådet besøkte gravlunden for vel ei uke siden, var det mange besøkende innom. Gravlunden så velstelt ut med nyklippet gress og velpleid vegetasjon. - Det gjøres rett og slett en kjempejobb med å holde disse anleggene i orden, avslutter Albertsen.

Tilbake