Vil du jobbe med barn og unge?


Det er ledig fast 80 % stilling som menighetspedagog for soknene Hillesøy og Sandnessund. 

Jente blåser bobler i en kirke

Menighetene på Kvaløya består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. Menighetene har til sammen 14 ansatte; kirkemusikere, kirketjenere, menighetspedagoger, menighetsforvalter, kateket, sokneprester, ungdomsarbeidere og diakon. De tre menighetene samarbeider tett i stabsfellesskapet, og inspirerer hverandre til kreativt arbeid og tverrfaglig samarbeid.

 

Send søknad til: heidi.bolstad@kirken.tromso.no
Søknadsfrist: 27. mai 2024

Stillingen fordeles for Hillesøy i 20 % og Sandnessund i 60 % stilling. Vi søker etter en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer.

Den som tilsettes vil ha kontor på Slettatorget 8, sammen med Kvaløy menighet. Menighetspedagogene på Kvaløya deler kontor og sammen planlegger man og støtter hverandre i det pedagogiske og kreative arbeidet.

Menighetene ønsker å formidle kristen tro, tradisjon og praksis gjennom opplevelser, musikk, aktiviteter og erfaringer. Vi inviterer derfor til ulike arrangementer og aktiviteter. Eksempel på det er babysang, ulike klubber og ulike leirer for alle aldersgrupper.

Stillingen har følgende hovedoppgaver:

 • Planlegge, lede og utvikle trosopplæringstiltak i henhold til vedtatte trosopplæringsplan
 • Rekruttere og administrere frivillige medarbeidere til trosopplæringstiltak.
 • Deltagelse på gudstjenester/helgearbeid gjennomsnittlig hver 3. helg ut fra en 80% stillingsstørrelse.
 • Tett samarbeid med Kvaløy sokn

Vi ønsker søkere med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen pedagogikk og/eller kristendomskunnskap
 • Gjerne utdanning og/eller erfaring med formidlingsfag, f.eks. musikk, kunst og drama i forhold til barn og ungdom
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Interesse og erfaring fra bruk av sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler
 • Ønskelig med førerkort og bil

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlingsevner og samarbeidsegenskaper
 • Like å formidle og arbeide med barn og unge
 • En kontaktskapende og relasjonsbyggende væremåte
 • Evne til å motivere andre
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde.
 • Offentlig pensjonsordning med svært gode vilkår.
 • Den som ansettes må regne med kvelds- og helgearbeid.

Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke. Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende barneomsorgsattest (omfattende politiattest).

Nærmere opplysninger kan fås hos

 • Personalsjef Heidi Bolstad, tlf 411 42087
 • Sokneprest Dag Sæter, tlf 40403186
 • Menighetspedagog Kathrine Tolo Vassbø, tlf 99370621

Søknadsfrist: 27. mai 2024

Kontaktperson for stillingen

Heidi Bolstad
Personalsjef
Tel: 411 42087

heidi.bolstad@kirken.tromso.no

Tilbake