Nå får byens eldste kirke skikkelig brannsikring


Elverhøy kirke stenges i perioder fra høsten for å få nytt sprinkelanlegg. - En etterlengtet oppgradering, sier kirkevergen.

Rød trekirke i sollyset med blå himmel, portrett av mann med briller på motivet

(Bilde: TKF, privat)

I Tromsø kirkelige fellesråd sine kontorer går kirkeverge Oddgeir Albertsen spent og venter på svar. Han er ikke alene. Alle som er tilknyttet staben i Elverhøy kirke er akkurat like spente. Anbud på nytt sprinkelanlegg er lagt ut og planen er å starte med forberedelser allerede i juni.

-Vi regner med å ha en kontrakt klar for entreprenør senest sjette juni, forteller Albertsen, som sammen med byggforvalter Leif Guttormsen har fått profesjonell hjelp til å utforme anbudet.

Varmedetekterende kamera
-Det er hele kirka som skal sprinkles, både innvendig i alle rom, og utvendig. Både kjeller, kirkerom, yttervegger og tårn skal sikres et godt anlegg, forklarer kirkevergen.

Det vil også bli montert varmedetekterende kameraer rundt på kirkebygget. – Disse vil oppdage og varsle hvis områder på bygget blir for varme, sier han.

- Utfordringen er å gjøre denne oppgraderingen med minimale inngrep. Det skal helst ikke vises at vi har montert både vannrør og lagt til rette for sprinkling. Det er tross alt et fredet bygg vi snakker om. Heldigvis har vi gode erfaringer fra da domkirka fikk samme oppgradering, legger han til. – Vi skal nok klare både å ivareta inventaret og skjule eventuelle endringer på en god måte.

Det er ikke bare etterlengtet brannvernoppgradering som skal gjennomføres: - Siden vi blant annet monterer ned lysekronene, benytter vi anledningen til å gi dem en etterlengtet oppussing, smiler han.

Kirka stenges i perioder
Allerede i slutten av mai legges det opp til at menighetssalen og resten av kjelleren ryddes og gjøres klar for arbeider.

-Tak i kjeller skal rives for å få på plass vannrør, og det skal påbegynnes utvendig arbeid. Fra starten av juni til 23. september påregner vi at arbeider skal foregå i ukedagene, men at kirka vil være frigjort til vielser og gudstjenester i helgene. Fra 23. september og til 1.desember vil kirka være helt stengt for kirkelige handlinger og andre aktiviteter.

Jul og påske som normalt – men vil bære preg av arbeid
- Elverhøy sokn har mange aktive medlemmer og er en stor menighet på øya. For å ivareta behov for å feire religiøse høytider vil kirka åpnes for bruk både i desember og påsken 2025.

-Det blir selvsagt krevende uten menighetssal og kjøkken. Hele kirka med de rommene som er mulige å bruke, vil nok bære preg av pågående arbeid. Det vil også være synlige stillaser på utsiden. Men vi håper likevel både folk og stab klarer å gjennomføre fine aktiviteter og stemningsfulle gudstjenester til tross for litt rot og kaos, sier Albertsen.

Samarbeid med andre kirker og kreative løsninger
I perioden der kirka er stengt, vil staben i kirka finne andre lokasjoner for aktiviteter og gudstjenester.

-Det er ikke bare gudstjenester og begravelser som til nå har funnet sted i Elverhøy kirke, men også andre aktiviteter som kammerkor og barnekor, samt generasjonsmiddager og konfirmantundervisning. For disse må vi nå se på andre løsninger, og staben er i prosess, både i samarbeid med Tromsø domkirke, men de jobber også aktivt med alternative ordninger. Jeg har stor tro på at vi klarer å være kreative sammen for å finne de beste løsninger. Det viktigste er at folk i menigheten som deltar på ulike aktiviteter, vet hvor de skal finne informasjon. Den skal vi sørge for å gjøre særdeles synlig i denne perioden, lover kirkevergen og viser til egne nettsider, sosiale medier og mulighet til å melde seg på nyhetsbrev.

Håper at kirka er klar til påske 2025
Arbeidene med sprinkling i domkirka tok noen uker lengre enn planlagt. Kirkevergen er klar over at dette også kan skje i denne prosessen.

-Vi er likevel optimistiske. Det er gjort en grundig jobb i forkant med å avdekke mulige utfordringer, så vi håper at entreprenøren vil være godt skodd for arbeidet.  Vi ser for oss å være tilstrekkelig ferdige til påsken neste år, og at avsluttende arbeider kan pågå selv om kirka er i bruk. Vi så at det fungerte bra i domkirka, og er positive til å gjennomføre en slik ordning også i Elverhøy, avslutter han.

-Det er en omfattende prosess som skal skje med kirka kommende år, og mange tilpasninger må gjennomføres. Men til syvende og sist får vi ei kirke som er godt beskyttet mot brann i mange år fremover, smiler Albertsen.

Tilbake