Utvider åpningstidene i Tromsø domkirke


Fra midten av april åpner domkirka dørene en dag ekstra per uke. - Gledelig, sier prosjektleder for Åpen inkluderende domkirke. 

Kirka sett fra veien, med mor og barm-statue i forkant

Tromsø domkirke har, ved hjelp av prosjektpenger fra bispedømmet, de siste to årene hatt åpent tirsdager og fredager fra 12-16. Flere frivillige har blitt rekruttert og har stått for bemanning i denne perioden.

- Vi har nå vært så heldige å få ei ukrainsk jente med på laget, i et samarbeid med NAV, og kan derfor holde åpent ltt ekstra frem mot sommeren, sier prosjektleder Gry Dørnberg Olsen. - Det er gledelig! Nå er jo kirka vår ei ganske opptatt og travel kirke, så vi kan ikke love å ha åpent hver eneste torsdag, men vi vil ha åpent de torsdagene det er mulig, legger hun til. - Åpningstidene vil til enhver tid stå i vår kalender på nett, samt på den digitale tavla ved kirka.

Fra slutten av juni vil kirka mest sannsynlig ha åpent alle hverdager fra 12-17.

Tilbake