Født i 2010? Slik blir konfirmantåret 2024/25


Kirkene i Tromsø kommer snart med informasjon for konfirmantåret 2024/25. Vi jobber kontinuerlig med tilrettelegging og ønsker at alle som vil det, skal få konfirmeres i kirken. (Saken oppdateres)

(NB! Saken oppdateres kontinuerlig med informasjon fra menigheter og om påmelding. Er du usikker, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 77 60 50 90.)

Alle menighetene i Tromsø har konfirmasjonsopplegg som følger skoleåret. Det vil si oppstart høst og konfirmasjon på våren. Påmeldingen for konfirmanter som er født i 2010, og som ønsker å konfirmere seg våren 2025, starter i juni 2024.

Når åpner påmeldingene?
Tromsø domkirke: 1. juni kl 0800
Grønnåsen kirke: 1. juni kl 0900
Tromsdalen kirke: 1.juni kl 0900
Elverhøy kirke: 1. juni kl 1100
Kroken kirke: 1. juni kl 1200
Hillesøy kirke: 1.juni 0700
Kvaløy og Sandnessund: 1.juni kl 0700

Merk: Noen menigheter krever informasjon om dåpsdato/sted. Har du ikke denne informasjonen, ring kirkekontoret der dåpen fant sted.

Samisk konfirmasjonsgudstjeneste
Våren 2025 tilbys en samisk konfirmasjonsgudstjeneste. Denne holdes på norsk og samisk språk og er da tilrettelagt for alle samiske konfirmanter og deres gjester, uavhengig av språk. Dette tilbudet gjelder konfirmanter fra alle menighetene.  Konfirmantene følger ordinær undervisning i sin menighet, men konfirmeres sammen lørdag 7.juni i Tromsdalen kirke kl.11.00.

UNIK - tilrettelagt undervisning for ungdom med funksjonsnedsettelser og deres familier. Her finner du informasjon om høstens samlinger.

Hvem blir invitert?
NB:
 1. januar 2021 opphørte den lovpålagte tilhørigordningen i Den norske kirke, noe som gjør at tilhørige barn slettes fra kirkens medlemsregister. Derfor, til forskjell fra tidligere år, vil informasjon om konfirmasjon i brevs form nå kun bli sendt ut til de som er døpt. Men det er ingen hindring fra å melde seg opp til konfirmasjon! Les mer om det her: DÅP FØR KONFIRMASJON

Hvordan skjer påmeldingen?
Påmeldingen skjer elektronisk, og du finner den ved å følge lenken til din menighets konfirmasjonsside nedenfor (kommer!). Her finner du også kontaktinformasjon, og informasjon om priser, tilrettelegging, undervisning og aktiviteter i konfirmasjonstiden.

Hvilken menighet tilhører du?
Er du usikker på hvilken menighet du tilhører? Det kan du finne ut av her: FINN DIN MENIGHET

Kan du melde deg på i en annen menighet?
Ønsker du å konfirmere deg i en annen menighet enn den du tilhører? Bruk det elektroniske påmeldingsskjemaet for den menigheten du ønsker å melde deg opp i, og gi informasjon i kommentarfelt!

Hvor finner jeg informasjon og påmelding for menigheten min?
Nedenfor finner du en klikkbar liste over menigheter med oppdatert informasjon om konfirmantåret 2024/25. Hvis lenken ikke virker, så er ikke informasjonen helt klar:

Grønnåsen menighet

Kvaløy menighet

Sandnessund menighet

Tromsø domkirke menighet

Tromsøysund menighet

Kroken menighet

Hillesøy menighet

Ullsfjord menighet

Elverhøy menighet

Tilbake