Gudstjeneste på kvenfolkets dagSted: Tromsø domkirke
Tid: kl. 11:00
Kan./Org.: Annimari Pelli
Kirketj.: Tom Thyholdt
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: 4 Mos 21,4-9
Andre lesetekst: 2 Kor 5,18-21
Prekentekst: Joh 3,11-16
Dag i kirkeåret: Lø etter 4. søndag i fastetidenTromsø domkirke feirer gudstjeneste på Kvenfolkets dag, med noen av de beste musikerne innen kvensk tradisjon. Det blir også en hilsen fra nytilsatt finsk prest for Norge, Päivi Aikasalo.Gudstjenesten er kl. 11 på lørdag 16. mars – kvenfolkets dag.Annimari Pelli, kantor

Kristin Mellem, musiker

KvääninLaula (kvensk sanggruppe) og barn fra Kulturskolen

Päivi Aikasalo, finsk prest i Norge

Ester Julie Slettvold, tekstleser

Tom Thyholdt, kirketjener

May Line Angell, prestFellessalmene synger vi fra Kväänin virsihäfti – Kvensk salmehefte

KVENFOLKETS DAG

Kvenfolkets dag – kväänikansan päivä feires 16. mars hvert år.

Dagen markerer den første organiseringen av kvenene ved etableringen av det første lokallaget Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset Norske kvener – Børselv i 1984.I Tromsø feires i 2024 Kvensk uke fra 10. – 20. mars.

Program finner du på facebook kveneritromso

Tilbake