JulegudstjenesteSted: Tromsø museum
Tid: kl. 11:00
Kan./Org.: Erlend Petter Knivskjenes Karlsen
Prest: Jill Yvonne Sæterbø Kjølaas
Første lesetekst: Salme 86,11-17
Andre lesetekst: Apg 6,8-15
Prekentekst: Matt 10,16-22
Dag i kirkeåret: Stefanusdag / 2. juledag
Offer til: Stefanusalliansen

Tilbake