Solkafé i domkirka – med allsang og hjemmebakst


Lørdag 22. januar kl 11 er det tid for kafé med salg av lys og kaffe og hjemmebakst, samt informasjon om misjonsprosjektene i Domkirken og Elverhøy. – Vi gleder oss sier ekteparet som er med for sjette året på rad.

Bilde: Ekteparet Øystein Skille og Rigmor Årumskille har vært med i seks år.

Solkafeen er et samarbeid mellom Tromsø domkirke og Elverhøy menigheter. Det er, og har vært, mange frivillige med opp gjennom årene, og innholdet har variert: - Vi har hatt barnekor med godt oppmøte av både barn og foreldre, sier Rigmor, som er med som frivillig. Mannen hennes, Øystein Skille, er pensjonert prest. Han synes det er gledelig med lettelser i restriksjoner, noe som gjør arrangementet litt mer spennende enn i fjor: - Nå kan vi servere kaffen inne og samtidig feire lyset og sola som kommer tilbake, smiler han. – Mye bedre enn i fjor, da vi sto ute.

Både sang, kos og informasjon
Solkafeens mål er både å spre informasjon om menighetenes misjonsarbeid, men også å samle inn penger.

- Menighetene har påtatt seg et stort ansvar i denne sammenhengen, sier Rigmor. – Vi arbeider med mange ulike prosjekter, blant annet så støtter vi Hunan Bible Institute (HBI), et prosjekt som drives av Hunan kristne råd og Amity Foundation i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS). I tillegg støttes et prosjekt som heter SAT7 som har som mål å gjøre evangeliet tilgjengelig for alle i Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA). Viktig arbeid, legger hun til. (Se faktainformasjon lenger ned)

Bilde: Her fra Solkafeen i fjor

Solkafeen har mye bra å by på:

- Åslaug Ihle Tingnes fra det Norske Misjonsselskap kommer for å fortelle om våre prosjekter, det blir solsanger med Øystein Lund på gitar og sang, loddsalg med fine premier, salg av gjenbrukslys og hjemmebakst, ramser hun opp. – Ta gjerne med lysestumper! Vi samler mer enn gjerne inn for å lage nye lys, smiler hun.

Bilde: Salg av lys fra Knausen lysstøperi

Lørdag 22. januar på formiddagen
De gleder seg begge til lørdag: - Håper folk kommer innom, avslutter Øystein. – Det er hyggelig å slå av en prat og kunne by på hjemmebakst og kaffe på selveste soldagen!

 

FAKTA

Som del av dette misjonerende arbeidet, støtter menigheter prosjekter i solidaritet med kirker i andre land. Domkirken og Elverhøy menigheter har valgt å gi støtten gjennom Det norske misjonsselskap (NMS), som arbeider for å bekjempe urettferdighet, dele troen på Jesus og utrydde fattigdom.

Kirkelig utdanning i Kina

Domkirken menighet støtter Hunan Bible Institute (HBI), et prosjekt som drives av Hunan kristne råd og Amity Foundation i samarbeid med Det norske misjonsselskap (NMS)

Kirken i Kina har hatt en svært sterk vekst de siste tiårene. I 1949 ble det anslått å være ca 800 000 kristne i Kina. I dag blir det anslått å være mellom 50 og 70 millioner. Dette har ført til et enormt behov for opplæring av arbeidere i menighetene.

Målet for prosjektet er lederutdanning til alle typer tjeneste i den kinesiske kirken, som menighetsledere, prester, diakoner, kirkemusikere og høyere teologisk utdanning. HBI ligger i provinshovedstaden Changsha, som har 7 mill. innbyggere. Vi gir økonomisk støtte til litteratur, til studenter som ellers ikke hadde kunnet studere ved bibelskolen og til drift av skolen.

Lenker: facebook.com/ojgronvold og nms.no/kina og amityfoundation.org

Midt-Østen

Elverhøy menighet støtter gjennom NMS den kristne TV-stasjonen SAT7. (Nilesat. 7 grader vest). SAT7 har to strategiske mål:

  1. å gjøre evangeliet tilgjengelig for alle i Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA),
  2. å oppmuntre, støtte og utruste kirken, dens liv, dens arbeid og dens vitnesbyrd for Kristus.

SAT7 har fire kanaler: SAT7 ARABIC, SAT7 PARS, SAT7 KIDS OG SAT7 TüRK. De sender på 3 språk, arabisk, farsi og tyrkisk, 365 dager/år, og har anslagsvis 25 mill. seere i 25 land. Undervisningskanalen SAT7 ACADEMY ble fra 1.11.2018 integrert i de andre kanalene.

SAT7s prinsipper for kringkasting:

  • Fylt av håp. I en verden mange oppfatter som håpløs, har vi gjort et valg: Vi velger å kringkaste håp!
  • Drevet av lokale. SAT7 er eid av samtlige kirker i Midt-Østen. Vi produserer det aller meste av programmene lokalt og på lokale språk.
  • Kultursensitivt. MENA er et komplekst, sammensatt område der tillit er nødvendig for å bli akseptert.
  • Helhetlig tjeneste. Vi har omsorg for den åndelige helse, samtidig som vi tar på alvor helhetlige behov for våre seere.

SAT7 My School.

I 2015 ble My School starta som et svar på krisen for undervisning som konfliktene i regionen utløste. Gjennom dette programmet får barn i flyktningeleirer ikke bare hjelp med teoretisk læring, men også sosial og helsemessig utvikling. Mødrene får opplæring i hvordan de skal støtte og hjelpe sine barn. Opplegget har stor betydning for barnas bearbeiding av traumer.

Tilbake