Ansatte


Sandnessund menighet
Slettatorget 8
9100 Kvaløysletta

Telefon: 77605090

Send E-post
http://kirken.tromso.no/Menighetene-Congregations/Sandnessund-menighet


Tittel Navn Mobil E-post

Kantor

Braaten, Tonje

97182289

Send e-post

Kirketjener

Bjørnstad, Jon

45204867

Send e-post

Menighetspedagog

Langhaug, Helle Beate

46 74 86 40

Send e-post

Sokneprest

Sæter, Dag

40403186

Send e-post

Sokneprest Kvaløy og koordinator Kvaløy-menighetene

Norbye, Gaute

97004659

Send e-post

Trosopplærer

Johnsen, Silje

92843745

Send e-post

Leie av lokaler.

Det er utarbeidet utleiereglement for leie av kirkelokaler til konserter og kulturarrangement:

 Utleiereglement.