Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Sandnessund menighet > Gåsvær kirke

Enter Title

Gåsvær kapell er en langkirke fra 1941 på øya Gåsvær i Tromsø kommune, Troms fylke. Kapellet ble bygd på dugnad av folket og Gåsvær kirkeforening, som ble stiftet i 1931.

Gåsvær er i dag ubebodd, men kapellet blir brukt et par ganger i året. Blant annet arrangerer kirkeforeningen Gåsværhelga med gudstjeneste i kapellet hvert år rundt 20. juli.

Byggverket er i tre og har 186 plasser.

Gåsvær kirkeforrening fikk for 3 år siden fykleskulturprisen for arbeidet med Gåsvær kirke/kirkegård.

Tekst hentet fra Wikipedia og Tromsø Kirkelige Fellesråd.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort