Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Grønnåsen menighet

Viktig informasjon

VIKTIG INFORMASJON FRA GRØNNÅSEN KIRKE 18. april 2020

Har du planlagt dåp, begravelse, vielse, konfirmasjon? Ønsker du en samtale eller har du ansvar for begravelse?

Les dette:

...

DÅP
Dåp tilbys som planlagt med begrensninger, og maks 30 personer kan delta i seremonien.
Du kan utsette dåpen til senere om ønskelig. Presten tar kontakt med deg.

BEGRAVELSE
Vi gjennomfører begravelser, men kun nærmeste pårørende og nærmeste venner kan delta, med maks 30 personer til stede.
Minnestund kan ikke finne sted i våre kirker eller seremonihus. Begravelsesbyråene tilbyr strømming av begravelser.

VIELSER
Vi gjennomfører vielser, men med maks 30 personer til stede.
Dere kan utsette vielsen til senere om ønskelig. Presten tar kontakt med dere.

KONFIRMASJON
Alle konfirmasjoner er flyttet til høsten. Datoer: se lenger ned.

SAMTALER
Disse foregår i hovedsak på skjerm eller over tlf. Unntaksvis kan de skje ved oppmøte.

Sokneprest Ann Christin Elvemo nås på tlf 41573976 for avtale om samtale.
Menighetspedagog Mari J. Dahl nås på tlf 45260992 for samtale med ungdom.

GUDSTJENESTER OG ANDAKTER
Disse foregår nå på nett. Sjekk Grønnåsen kirkes FB-side. Der postens en refleksjon om håp hver dag og gudstjenester på 20 minutter legges ut hver søn- og helligdag.
Ukentlige andakter på Mortensnes omsorgssenter lages på nett og tilbys beboerne på skjerm.
Et inspirasjonshefte og digital salmebok distribueres til alle sykehjem i byen i uke 12.

Fra vår facebookside

Gudstjenester i Grønnåsen kirke


Konfirmanter

 

Nye datoer for konfirmasjoner 2020, som er utsatt pga corona-viruset:

Søndag 30. august klokka 11:00 – gruppe 5

Søndag 30. august klokka 13:00 – gruppe 2

Lørdag 5. september klokka 10:30 – gruppe 1

Lørdag 5. september klokka 12:30 – gruppe 3

Lørdag 5. september klokka 14:30 – gruppe 4

Søndag 6. september klokka 11:00 – gruppe 6

Datoene er forutsatt tilnærmet normale tilstander til høsten.

 

Konfirmasjonsdager våren 2021: 13., 15. og 16. mai.

For spørsmål, send e-post: mari.johanne.dahl@kirken.tromso.no

 

 

Ishavsguttene

Ishavsguttene er et guttekor for gutter fra 8 år og oppover.

Her er en lenke til Facebook-siden til guttekoret:

Ishavsguttene

Gutter som liker å synge og som vil prøve om dette er noe for dem, er velkommen innom. Kom å prøv!

Babysang Grønnåsen

VELKOMMEN TIL BABYSANG I GRØNNÅSEN KIRKE!

Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen med foreldrene. Gjennom sang og musikk knyttes kontakt mellom foreldre og barn, og mellom småbarnsfamilier og kirka.  

 

Årets kurs er avlyst. Vi satser på nytt kurs fra høsten!

For informasjon og påmelding ta kontakt med

Ina Holland-Nell 94805366 (helst sms)

Korsang

SANG FOR BARN I GRØNNÅSEN KIRKE

Akkurat nå har vi ingen korøvelser i kirka vår.

Ishavsguttene (guttekor fra 3. klasse)
Onsdager 15:00-17:00

Småbarnssang (1 - 5 år)
Onsdager 17:30-18:10

Kontakt: astrid.mikalsen@kirken.tromso.no

 

 

Onsdagsmiddag

Det blir dessverre ingen flere middager denne vinteren.

 
 
 

 

Ansatte


Grønnåsen menighet
Dramsvn. 203
9010 TROMSØ

Telefon: 77605090

Send E-post
http://kirken.tromso.no/Menighetene-Congregations/Gr%C3%B8nn%C3%A5sen-menighet


Tittel Navn Mobil E-post

Kantor

Pelli, Annimari

99388457

Send e-post

Kapellan

Opsahl, Ragnhild

90074424

Send e-post

Kordirigent

Frantzen, Hanne-Sofie

97643831

Send e-post

Menighetsforvalter

Thyholdt, Tom

46850280

Send e-post

Menighetspedagog

Dahl, Mari Johanne

45260992

Send e-post

Sokneprest

Elvemo, Ann Christin

41573976

Send e-post

Trosopplærer

Mikalsen, Astrid

402 80 603

Send e-post