Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Domkirken menighet > Kontakt oss i Domkirken menighet

AnsatteTittel Navn Mobil E-post

Diakoniarbeider

Braathen, Grete

91752255

Send e-post

Domkantor

Moon, Hijoo

40649570

Send e-post

Domprost

Lægdene, Stig Rune

97700312

Send e-post

Kapellan

Hasselknippe, Sindre Mathias

93 61 11 20

Send e-post

Kirketjener

Hansen, Signor Edmund

45631454

Send e-post

Menighetsforvalter

Lillenes, Gro Therese

90659697

Send e-post

Prostiprest og TIC-prest

Kjølaas, Jill Yvonne

95454337

Send e-post

Sokneprest

Riise, Kjell Yngve

91687544

Send e-post

Trosopplærer

Graff, Mari-Mette

90106710

Send e-post

Vikar

Aalandslid, Silje

92321372

Send e-post

Leie av lokaler

Det er utarbeidet utleiereglement for leie av kirkelokaler til konserter og kulturarrangement:

Utleiereglement