Konf Kroken

Konfirmasjon i Kroken kirke

Velkommen som konfirmant i Kroken kirke!

I Kroken kirke er det HØST KONFIRMASJON!

5. og 6. september 2020 er det konfirmasjons gudstjenester. Fordelingen mellom dagene skjer etter innskriving, først da vet vi hvor mange konfirmanter det blir, og hvor mange konfirmasjons gudstjenester det blir.

Elektronisk innmelding er nå åpen!

Foreldremøte for 2020 konfirmantene finner sted i Kroken kirke onsdag 8.januar 2020 kl. 1900. Til det må dere ta med innmeldingsskjema som kommer i posten, bilde av konfirmanten og dåpsattest. Om dere ikke har dåpsattest, kan dere ringe kirkekontoret i den byen konfirmanten ble døpt, og få den tilsendt. Om konfirmanten ikke er døpt, skjer dette i løpet av konfirmasjonsåret.

Til oppklaring: Dere må altså både melde inn konfirmantene elektronisk og i tillegg levere utsendte skjema i januar. (Sendes ut i løpet av juli måned.)

Det er to måter å være konfirmant på:

Leirkonfirmant:

- 4-5 temasamlinger i løpet av januar-juni

- 5 dagers konfirmantleir lørdag 20.juni – onsdag 24.juni. NB Obligatorisk!

- Deltagelse på minst åtte gudstjenester

- Medhjelper på minst én gudstjeneste

- Deltagelse på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp før påske

- Konfirmasjon i Kroken kirke lørdag 5.9 eller søndag 6.9 2019

Helårskonfirmant

-En mer gammeldags måte å være konfirmant på.

-Tradisjonell undervisning nesten hver uke januar-juni, pluss august.

- Deltagelse på minst åtte gudstjenester

- Medhjelper på minst én gudstjeneste

- Deltagelse på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp før påske

- Konfirmasjon i Kroken kirke lørdag 5.9 eller søndag 6.9 2019

 

Konfirmantavgiften i Kroken er på kr. 1600.

Spørsmål? Ring vårt sentralbord 77 60 50 90, og be om å bli satt videre til Kroken menighet. Eventuelt send en e-post til post@kirken.tromso.no, husk å spesifisere i emnefelt at det gjelder konfirmasjon i Kroken

 

Til påmeldingsskjema.