Konfirmasjon i Kroken kirke

Velkommen som konfirmant i Kroken kirke!

 

Foreldremøte for årets konfirmanter finner sted i Kroken kirke onsdag 14.november kl. 1900. Til det må dere ta med innmeldingsskjema som kommer i posten, bilde av konfirmanten og dåpsattest. Om dere ikke har dåpsattest, kan dere ringe kirkekontoret i den byen konfirmanten ble døpt, og få den tilsendt. Om konfirmanten ikke er døpt, skjer dette i løpet av konfirmasjonsåret.

Konfirmasjonene i Kroken finner sted lørdag 7.september og søndag 8.september 2019. Fordelingen av disse skjer etter foreldremøtet 14.november.

Vi har undervisning cirka en gang i måneden etter skoletid på onsdager i kirka. Vi starter med undervisning i månedsskifte november/desember. I tillegg til undervisningen i kirka har vi en femdagers leir første uka i sommerferien. Om noen ikke har mulighet til å være med på leir av ulike årsaker, ta kontakt, så finner vi en løsning!

Det bli leir tirsdag 25.juni til lørdag 29.juni 2019.

Konfirmantavgiften i Kroken er på kr. 1600.

Spørsmål? Ring vårt sentralbord 77 60 50 90, og be om å bli satt videre til Kroken menighet. Eventuelt send en e-post til post@kirken.tromso.no, husk å spesifisere i emnefelt at det gjelder konfirmasjon i Kroken.

 

 

 

 

Til påmeldingsskjema.