Info. skriv Elverhøy

Velkommen som konfirmant og konfirmantforeldre/foresatte i Elverhøy menighet.

Konfirmasjonsundervisning.
Det er konfirmasjonsundervisning på onsdager, stort sett annenhver uke.

Det er 4 grupper: 1) onsdag kl.13.00-15.00 i oddetallsuker, 2) onsdag kl.15.00-17.00 i oddetallsuker 3) onsdag kl.13.00-15.00 i partallsuker, 4) onsdag kl.15.00-17.00 i partallsuker.

Undervisningen er i Elverhøy kirke. Program deles ut på første konfirmanttime og på informasjonsmøte 15.september.

Gruppe 1 og 2 starter undervisning onsdag 11.september.

Gruppe 3 og 4 starter undervisningen onsdag 4.september.

Det blir leir for gruppe 1 og 2: 8.-10 november
Det blir leir for gruppe 3 og 4: 11.-13.oktober
Leiren er obligatorisk, så sett av helga for den gruppa du er med på.

Det er presentasjonsgudstjeneste søndag 15.september kl.11.00 i Elverhøy kirke, med påfølgende informasjonsmøte for konfirmanter og konfirmantforeldre/foresatte etterpå.

Konfirmantdatoer i Elverhøykirke
Det er konfirmasjon i Elverhøy kirke: Lørdag 25.april kl.11.00, lørdag 25.april kl.13.00, søndag 26.april kl.11.00, lørdag 2.mai kl.11.00, lørdag 2.mai kl.13.00, søndag 3.mai kl.11.00 og søndag 3.mai kl.13.00.
Vi har 13 konfirmanter pr. gudstjeneste, slik at kirka kan romme alle deres gjester.
Det er prinsippet «først til mølla» både for konfirmasjonsundervisning og konfirmantdato. Dere må melde dere på til både konfirmasjonsundervisning og konfirmantdato når dere først er inne i påmeldingssystemet!

Dåp
Alle konfirmanter må være døpt før de kan konfirmeres. Om de ikke er døpt, finner vi sammen en gudstjeneste hvor de døpes.

Alle er velkommen
Vi ønsker å tilrettelegge for at alle kan delta i undervisningen og på konfirmasjonsgudstjenesten. Det er fint for oss å få rede på hvis noen har utfordringer i forhold til helse, det sosiale, det kognitive eller noe annet. Ta kontakt med prest Kjersti Marie Lægdene, så finner vi sammen løsninger for dette.

Kontingent
Konfirmasjonstiden koster 800 kr og betales inn på konto: 4700 22 41923 eller VIPPS vippsnr. 15699 og merkes med konfirmasjon 2020 og konfirmantens navn. Frist for innbetaling er 1/10 2019. Kontingenten dekker konfirmantleir, mat, Bibel, materiell osv.
Hvis noen har utfordringer med betaling, ta kontakt med prest Kjersti Marie Lægdene.

 

Kontaktperson:
Hvis det er noe du lurer på. Ta kontakt med konfirmantansvarlig prest
Kjersti Marie Lægdene, kjersti.marie.lagdene@kirken.tromso.no 97003471