Tromsø kirkelige fellesråd > Gravlundskontoret > Stell av grav

Stell av grav

Stell av graven

Gravferdsetaten har lang erfaring i å ta hånd om Tromsøs gravlunder. Hvert år blir gresset klippet og løvet blir fjernet, trær og busker blir beskåret og veier blir måkt og strødd.

For den som ønsker det, påtar Gravferdsetaten seg stell av graver mot betaling. Avtale om gravstell kan gjøres for ett eller flere år.  Ved utløpet av avtaleperioden sender Gravferdsetaten tilbud om ny avtale.

Avtale om gravstell gjøres med gravlundskontoret, som også kan svare på spørsmål omkring inngåelse.

SOMMERSTELL

Sommerstell bestilles i perioden april til mai mnd.

Dette innebærer at våre ansatte utfører

   -   planting av sommerblomster

   -   vanning, kantklipping og luking gjennom sommeren

Sommerstell foregår fra ca 23. juni til ut på høsten. 

Bestilling av sommerstell kan foretas på gravlundskontoret.

FLERÅRIG AVTALE / LEGAT

Det kan inngås flerårige avtaler for inntil 20 år (gravens fredningstid) eller mindre, f. eks 10 år. I slike tilfeller setter gravansvarlig inn et beløp for en avtalt periode på en bankkonto som Gravferdsetaten disponerer. Det innestående beløp blir korrigert for årlige endringer i rente- og prisnivå.  

Dette kan medføre at de avsatte midler blir oppbrukt før avtaleperiodens utløp. Gravansvarlig blir da varslet om at legatkapitalen er brukt opp, og får tilbud om å forlenge gravstellet mot ny innbetaling.

Gravstell priser

Tromsø kirkelige fellesråd ved gravlunds kontoret tilbyr hver sommer å stelle gravene på våre gravlunder. Dette kan skje ved oppretting av flerårige legater eller ved å bestille hvert år (dette må da gis beskjed om så tidlig som mulig på våren slik at vi får bestilt inn planter. (frist for 2019 er 01. mai).

Legater kan avtales for maks 20 år.

Prisene for legater er pt. slik:

 

Barnegrav  kr. 13.750,- pr. 20 år  1 støtte
 Urnegrav  kr.  17.500,- pr. 20 år  
 Rekkegrav  kr.  17.500,- pr. 20 år  
 2 - plass  kr.  20.000,- pr. 20 år  
 3 - plass  kr.  22.500,- pr. 20 år  
 4 - plass  kr.  25.000,- pr. 20 år  2 - 3 støtter
 5 - 10 plass  kr.  31.250,- pr. 20 år  Flere støtter
         


Pris for sommerbeplantning er pt.: kr. 1.000,- pr. år. Denne faktureres etter at beplantning har funnet sted.

Er du interessert i legat eller sommerbeplantning?
Ta kontakt med Gravlundskontoret på telefon 77 60 50 90