Gravlundskontoret

Gravstell

Tromsø kirkelige fellesråd ved gravlunds kontoret tilbyr hver sommer å stelle gravene på våre gravlunder. Dette kan skje ved oppretting av flerårige legater eller ved å bestille hvert år (dette må da gis beskjed om så tidlig som mulig på våren slik at vi får bestilt inn planter. (frist for 2019 er 01. mai).

Legater kan avtales for maks 20 år.

Prisene for legater er pt. slik:

 

Barnegrav  kr. 13.750,- pr. 20 år  1 støtte
 Urnegrav  kr.  17.500,- pr. 20 år  
 Rekkegrav  kr.  17.500,- pr. 20 år  
 2 - plass  kr.  20.000,- pr. 20 år  
 3 - plass  kr.  22.500,- pr. 20 år  
 4 - plass  kr.  25.000,- pr. 20 år  2 - 3 støtter
 5 - 10 plass  kr.  31.250,- pr. 20 år  Flere støtter
         


Pris for sommerbeplantning er pt.: kr. 1.000,- pr. år. Denne faktureres etter at beplantning har funnet sted.

Er du interessert i legat eller sommerbeplantning?
Ta kontakt med Gravlundskontoret på telefon 77 60 50 90

 

Loading

Slektsforskning

Litt om slektsforskning.

 

DIS er et forum som kan være lurt å gå inn på. Her finnes det også fotografier av gravminner fra hele landet. Basen er ikke fullstendig, men kan være et godt hjelpemiddel.

DIS har også en slektsforskerdatabase  - noe som kan være til hjelp. 

  

eller  Digitalarkivet som ligger under Riksarkivet er også en plass hvor man finner skannede kirkebøker osv. Dette kan være til stor nytte for å finne andre opplysninger.

 

Aktuelt

Begrensninger ved Tromsø Gravlund

Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av ...

Tromsø krematorium

Velkommen til vår nye krematorieside

Levende opptatt av kirkegårdshistorie

Tromsø gravlund kan virke som et dødt sted, men ikke for Sveinulf Hegstad.

Kremasjon har blitt mindre tabubelagt

Kirkevergen tror kremasjonsandelen vil være på 50 prosent om få år. Andelen har...

VEDLIKEHOLD AV KRIGSGRAVER – HØRINGSSVAR FRA TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Tromsø kirkelige fellesråd behandlet Kulturdepartementets høringsnotat i møte 23...

Hver tredje kremeres

Tromsø kirkelig fellesråd registrerer en økning i antall kremasjoner i kommunen.