Begrensninger ved Tromsø Gravlund
Begrensninger ved Tromsø Gravlund
Created by roy.einar.eilertsen on 30.10.2014 11:57:34

Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av Tromsø gravlund.


Tromsø kirkelige fellesråd har i FR-sak 14/14  «Prosjekt Bevaring og utvikling av Tromsø gravlund» vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av Tromsø gravlund. Hensikten er bl.a. å verne gravlundens topografi og historiske gravfelt og gravminner samtidig som Tromsø gravlund også i fremtiden skal være gravplass for mange av byens innbyggere. For publikum vil følgende begrensninger være mest merkbart:

- Tromsø gravlund reserveres for urnegraver

- festet kistegravsted kan benyttes der dette er fysisk mulig

Les hele vedtaket og saken her

Om du som gravfester er usikker på hva dette innebærer for deg, så ta kontakt med Kirkelig fellesråd, gravferdsforvaltningen.

Kristin Stang Meløe
Kirkeverge

print
Kommentar funksjonen er lukket av administrator.
Sorter med:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort