Wednesday, July 29, 2015 Page Options
en-USsv-SEnb-NO
Select the search type
  • Site
  • Web
Search
You are here > Forsiden
Konserter o.l. i Tromsøs kirker Minimize
Overskrifter Minimize
TripAdvisor utmerkelse til Tromsø domkirke
TripAdvisor utmerkelse til Tromsø domkirke
Tripadvisor har tildelt Tromsø domkirke sitt fortrefflighetsbevis for 2015.

Begrensninger ved Tromsø Gravlund
Begrensninger ved Tromsø Gravlund
Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av Tromsø gravlund.

Gudstjenester i Tromsø Minimize

Nyheter Minimize

TripAdvisor utmerkelse til Tromsø domkirke

Tripadvisor har tildelt Tromsø domkirke sitt fortrefflighetsbevis for 2015.

Ishavskatedralen ble hedret med arkitekturpris

Ishavskatedralen mottok i dag arkitekturprisen Houens Fonds Diplom.

Ateister krever sin del av norsk kirkefond

Human-Etisk Forbund vil bruke kirkepenger til å bygge livssynsnøytrale seremon...

Kirkens passivitet

I møte med kommunereformen

Åpent bekymringsbrev til Tromsø kommune

Kjære ordfører. Vår bekymring handler om Kirkelig Fellesråd, som ikke får tilst...

Byrådens omsorg for kirken

Nordlys har 30. april et oppslag hvor vi gir uttrykk for bekymring for Tromsø k...

Like mange som tror og ikke tror på Gud

Oslo (NTB): Nå er det like mange som svarer ja som nei på spørsmålet «Tror du på...

Byane ligg på utmeldingstoppen

Byane toppar utmeldingsstatistikken frå Den norske kyrkja i 2014. Mari Siljebraa...

Åpen folkekirke sikter mot flertall i kirkemøtet

Oslo (NTB): Åpen folkekirke jobber for å stille liste i minst ni av elleve bis...

Sprer uro om kirkebetaling

Sprer uro om kirkebetaling Gleden over 
finansieringsløfter er gått over i 
for...

Kirkelig fellesråd på sparebluss

Kirkeverge Kristin Stang Meløe forklarer fjorårets regnskapsmessige overskudd me...

Hjem og skaffe prester

Den nye biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Ø...

Hillesøy kirke får sin jubileumsgave

Lørdag 13.12. var det julekonsert med Tromsø Mannskor i Hillesøy kirke.

Ishavskatedralen feirer 50-årsjubileum

Ishavskatedralen kan allerede skilte med flere konserter enn noen annen kirke i...

10 gode grunner til å si ja

til å bli valgt inn i et menighetsråd eller bispedømmeråd.

NRK reportasje

fra prisutdelingen til Ishavskatedralen

Uendret syn på kirken, men mange melder seg ut

Oslo (NTB): Årets homofilidebatt har i liten grad endret nordmenns syn på Den ...

Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

Gravlundskontoret Minimize

Begrensninger ved Tromsø Gravlund

Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av ...

Byrådens omsorg for kirken

Nordlys har 30. april et oppslag hvor vi gir uttrykk for bekymring for Tromsø k...

LIK OG LIKSKAP – Høringssvar fra Tromsø kirkelige fellesråd

Utvalget har levert en viktig, informativ og interessant utredning, og Tromsø ki...

VEDLIKEHOLD AV KRIGSGRAVER – HØRINGSSVAR FRA TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Tromsø kirkelige fellesråd behandlet Kulturdepartementets høringsnotat i møte 23...

Hver tredje kremeres

Tromsø kirkelig fellesråd registrerer en økning i antall kremasjoner i kommunen.

Gravlykter – et miljøproblem

Gravlykter skaper problem for de ansatte på gravlundene.

Kontakt oss

Tromsø kirkelige fellesråd
Postboks 1046
9260 TROMSØ

Telefon: 77605090

Send E-post
www.kirken.tromso.no


Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation