Monday, March 30, 2015 Page Options
en-USsv-SEnb-NO
Select the search type
  • Site
  • Web
Search
You are here > Forsiden
Overskrifter Minimize
Begrensninger ved Tromsø Gravlund
Begrensninger ved Tromsø Gravlund
Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av Tromsø gravlund.

Babysang i domkirken - Våren 2015
Babysang i domkirken - Våren 2015
Denne våren vil babysangen foregå i Domkirken.

Liturgisk korgruppe
Liturgisk korgruppe
Vinter / Vår 2015 Flere korsangere ønskes

Historisk lavmål for barnedåp i Norge
Historisk lavmål for barnedåp i Norge
For første gang blir færre enn 60 prosent av barna som fødes i Norge døpt i Den norske kirke.

Gudstjenester i Tromsø Minimize

Nyheter Minimize

Historisk lavmål for barnedåp i Norge

For første gang blir færre enn 60 prosent av barna som fødes i Norge døpt i Den ...

Babysang i domkirken - Våren 2015

Denne våren vil babysangen foregå i Domkirken.

Liturgisk korgruppe

Vinter / Vår 2015 Flere korsangere ønskes

Sprer uro om kirkebetaling

Sprer uro om kirkebetaling Gleden over 
finansieringsløfter er gått over i 
for...

Kirkelig fellesråd på sparebluss

Kirkeverge Kristin Stang Meløe forklarer fjorårets regnskapsmessige overskudd me...

Hjem og skaffe prester

Den nye biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Ø...

Hillesøy kirke får sin jubileumsgave

Lørdag 13.12. var det julekonsert med Tromsø Mannskor i Hillesøy kirke.

Kirke-nedgang i julen

Julaften er uten tvil den mest populære kirkedagen i Norge. Det gjelder også i...

Ishavskatedralen feirer 50-årsjubileum

Ishavskatedralen kan allerede skilte med flere konserter enn noen annen kirke i...

Ishavskatedralen ble hedret med arkitekturpris

Ishavskatedralen mottok i dag arkitekturprisen Houens Fonds Diplom.

10 gode grunner til å si ja

til å bli valgt inn i et menighetsråd eller bispedømmeråd.

Kirkens passivitet

i møte med kommunereformen

NRK reportasje

fra prisutdelingen til Ishavskatedralen

Uendret syn på kirken, men mange melder seg ut

Oslo (NTB): Årets homofilidebatt har i liten grad endret nordmenns syn på Den ...

Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

Gravlundskontoret Minimize

Begrensninger ved Tromsø Gravlund

Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av ...

LIK OG LIKSKAP – Høringssvar fra Tromsø kirkelige fellesråd

Utvalget har levert en viktig, informativ og interessant utredning, og Tromsø ki...

VEDLIKEHOLD AV KRIGSGRAVER – HØRINGSSVAR FRA TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Tromsø kirkelige fellesråd behandlet Kulturdepartementets høringsnotat i møte 23...

Hver tredje kremeres

Tromsø kirkelig fellesråd registrerer en økning i antall kremasjoner i kommunen.

Gravlykter – et miljøproblem

Gravlykter skaper problem for de ansatte på gravlundene.

Kontakt oss

Tromsø kirkelige fellesråd
Postboks 1046
9260 TROMSØ

Telefon: 77605090

Send E-post
www.kirken.tromso.no


Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation