Kontakt oss

Tromsø kirkelige fellesråd
Postboks 1046
9260 TROMSØ

Telefon: 77605090

Send E-post
www.kirken.tromso.no


en-USsv-SEnb-NO
Sunday, September 21, 2014
Nyheter
        
       Nyhetsbilde          Nytt fra Fellesrådet           Aktuelle lenker           Ledige stillinger        
Begrensninger ved Tromsø gravlund

Tromsø kirkelige fellesråd har i FR-sak 14/14  «Prosjekt Bevaring og utvikling av Tromsø gravlund» vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av Tromsø gravlund. Hensikten er bl.a. å verne gravlundens topografi og historiske gravfelt og gravminner samtidig som Tromsø gravlund også i fremtiden skal være gravplass for mange av byens innbyggere. For publikum vil følgende begrensninger være mest merkbart:

- Tromsø gravlund reserveres for urnegraver

- festet kistegravsted kan benyttes der dette er fysisk mulig

Les hele vedtaket og saken her

Om du som gravfester er usikker på hva dette innebærer for deg, så ta kontakt med Kirkelig fellesråd, gravferdsforvaltningen.

Kristin Stang Meløe
Kirkeverge

Search
Gudstjenester i Tromsø

Kirker

Elverhøy kirke

 

Dagens bibelord
Hva skjer i Tromsø
Konserter o.l. i Tromsøs kirker