Saturday, November 22, 2014 Page Options
en-USsv-SEnb-NO
Select the search type
  • Site
  • Web
Search
You are here > Forsiden
Gudstjenester i Tromsø Minimize

Overskrifter Minimize

Vigsling av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

Vigsling av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme
For de som gikk glipp av direktesendingen til NRK fra bispevigslingen, så finner dere sendingen her.
Les mer..

En sterk og god opplevelse

En sterk og god opplevelse

Bispeinnsettelsen

Søndag ble Nord-Hålogaland bispedømmes nye biskop, Olav Øygard, vigslet i en fullsatt Tromsø domkirke.
Les mer..

Avlysning torsdagstreff og mandagstreff

Avlysning torsdagstreff og mandagstreff
Avlysning torsdagstreff og mandagstreff
Les mer..
Nyheter Minimize

Avlysning torsdagstreff og mandagstreff

Avlysning torsdagstreff og mandagstreff

En sterk og god opplevelse

Bispeinnsettelsen Søndag ble Nord-Hålogaland bispedømmes nye biskop, Olav Ø...

Vigsling av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

For de som gikk glipp av direktesendingen til NRK fra bispevigslingen, så finner...

Kirkelig fellesråd på sparebluss

Kirkeverge Kristin Stang Meløe forklarer fjorårets regnskapsmessige overskudd me...

Hjem og skaffe prester

Den nye biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Ø...

Prosjektstilling (100 %) som trosopplærer i Tromsøysund og Ullsfjord

100 % stilling i ca. 2 år med mulighet for fast tilsetting etter prosjektperi...

Stort løft for kapellet på Tromsø gravlund

Med nytt, kobberbelagt tårn kunne restaureringen av det over 100 år gamle kapell...

Studentene fylte kirken med musikk

Under torsdagens lunsjkonsert lød klangen av nydelig Mendelssohn-musikk i Tromsø...

Sprer uro om kirkebetaling

Sprer uro om kirkebetaling Gleden over 
finansieringsløfter er gått over i 
for...

Dette er vår nye biskop

Dette er vår nye biskop Olav Øygard ble i dag presentert som den nye biskope...

Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

- Må restaureres

- Må restaureres Tromsø Domkirke trenger utbedringer som vil kost...

Nytt fra Gravlundskontoret Minimize

Begrensninger ved Tromsø Gravlund

Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt noen begrensninger knyttet til bruk av ...

Kommunen skal drifte nytt krematorium

Kommunen vil selv ha ansvar for det nye krematoriet som skal stå ferdig neste år...

Ulovlig hogst på gravlund

– Det er rett og slett hærverk, sier kirkevergen etter at 12 bjørketrær på Vangb...

Får hagen rasert av forbipasserende

Kirsti Nilsen må bare se på at folk raserer hagen hennes – fordi alle hevder at ...

Gravlykter – et miljøproblem

Gravlykter skaper problem for de ansatte på gravlundene.

Minnes de navnløse

Den nye bautaen på Vangberg gravlund markerer minnelunden for anonym gravlegging...

Kontakt oss

Tromsø kirkelige fellesråd
Postboks 1046
9260 TROMSØ

Telefon: 77605090

Send E-post
www.kirken.tromso.no


Copyright 2011 by DotNetNuke Corporation